Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Euroobligacijos

Autorius: Vilhemas

Užsienio ekonomistai įvairiai apibūdina vertybinių popierių rinkos sąvoką: iš dalies kaip potencialių mainų sferą, kaip instituciją ar mechanizmą, suvedantį atskirų prekių ir paslaugų pirkėjus ( paklausos atstovus) ir pardavėjus (tiekėjus). Ši rinka skiriasi nuo visų kitų rinkų pirmiausia savo preke, kuria prekiauja. Ta prekė – vertybiniai popieriai (VP). Taigi, VP cirkuliacija lemia rinkos dalyvių sudėtį, jos vietos padėtį, funkcionavimo tvarką, reguliavimo taisykles ir t.t. VP rinka yra tiek pinigų rinkos, tiek kapitalo rinkos segmentas, apimantis bankų kreditų visumą, piniginių išteklių paskirstymą per draudimo sferą, firmų vidaus kreditus ir t.t. VP rinka yra būtent tas mechanizmas, kuris ekonomikoje paskirsto pinigines santaupas. VP rinkoje priimta apibrėžti objektą pagal tas funkcijas, kurias jis atlieka ir pagal atskirus, jį sudarančius elementus.

Obligacija – tai vertybinis popierius, pažymintis, kad jo savininkas suteikė kreditą fiziniam ar juridiniam asmeniui, ir patvirtinantis fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimą grąžinti vertybiniame popieriuje nurodytu laiku jo savininkui šio vertybinio popieriaus nominalią kainą ir savininko teisę gauti iš anksto numatytas palūkanas už suteiktą kreditą. Obligacijos yra geras kreditavimo šaltinis.

Euroobligacijos – obligacijos, kurios išleidžiamos tam tikra užsienio valiuta ir kuriomis prekiaujama ne toje šalyje, kurios valiuta jos yra denominuotos. Tai yra skolos vertybiniai popieriai, kuriuos vyriausybės bei įmonės išleidžia užsienio valiuta tarptautinėse rinkose. Jų išleidimo terminas gali svyruoti nuo kelių mėnesių iki kelerių metų. Išpirkimo terminas svyruoja nuo 1 iki 30 metų, mažiausia investuojama suma – 10 000 litų arba atitinkama suma užsienio valiuta. Skolos VP gali būti išleisti ir kaip paprastos obligacijos, ir kaip euroobligacijos, nominuoti litais ar kitomis valiutomis. Skolos vertybiniai popieriai – tai leidėjo (emitento) įsipareigojimas skolintojui (investuotojui), pasibaigus skolos vertybinio popieriaus terminui, sumokėti skolos vertybinių popierių nominaliajai vertei lygią sumą ir metų palūkanas. Prekyba skolos vertybiniais popieriais vyksta Lietuvoje Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje bei tarptautinėse rinkose.

EURORINKA

Eurorinkos operacijos fiksuojamos abiejuose – turto ir įsipareigojimų balanso pusėse. Finansinės institucijos savo eurovaliutinius įsipareigojimus fiksuoja įsipareigojimų pusėje. O eurovaliutų turtas apskaitomas balanse turto pusėje. Taigi, tas turtas yra sindikuotos europaskolos ir euroobligacijos. Euroobligacijos sudaro apie 36 – 50 proc. eurorinkos. euroobligacijų emisijos siekė 50mlrd. USD 1998/99 metais ir 80mlrd. USD 1996/97 metais. Didžiausia dalis tenka paprastoms obligacijoms. 1999 metais daugiau kaip pusė euroobligacijų buvo išleistos nauja valiuta EUR – 58mlrd.EUR. paprastai kuponas mokamas kas metai. Taip yra dėl to, kad tarptautiniu mastu pusmetiniai kupono mokėjimai reikštų didesnius paskirstymo kaštus. Todėl norint palyginti tokią obligacijų su kas pusmetį mokančia kuponą obligaciją, reikia taikyti formulę:

kur: E – metinis
obligacijas atitinkantis pelningumas.

Pavyzdžiui: eurodolerinės obligacijos YTM yra 10proc. Tada jos E yra:

Norint palyginti kas pusmetį mokančią kuponą obligaciją, galima konvertuoti jos pelningumą į euroobligacijos pelningumą atitinkantį pelningumą (arba metinio kupono pelningumo ekvivalentą):

Puslapiai: 1 2 3 4 5

Rašykite komentarą

-->