Studijoms.lt

Referatai, konspektai

EUROINTEGRACIJA IR SOCIALINĖ RAIDA

Autorius: Mantas

Turinys


ĮVADAS

1. EUROINTEGRACIJA IR SOCIALINĖ RAIDA

2. EUROINTEGRACIJA IR TEISINĖS BEI ADMINISTRACINĖS PRIEMONĖS

3. SOCIALINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

3.1. Socialinės apsaugos koordinavimas ir derinimas

3.2. Privalomų socialinės apsaugos koordinacijos Reglamentų taikymo pasekmės Lietuvai

3.3. Europos Sąjungos socialinės politikos dokumentai

3.4. Europos Sąjungos socialinės politikos nuostatų rekšmė Lietuvai

4. ĮSIDARBINIMO LAISVĖ, DARBO SANTYKIAI IR DARBO SĄLYGOS


4.1. Įdarbinimas lygiateisiais pagrindais

4.2. Reikalavimai dėl darbo santykių ir sąlygų

4.3. Teisinės ir administracinės darbo santykių reguliavimo pasekmės

5. LYGIŲ VYRŲ IR MOTERŲ GALIMYBIŲ ĮGYVENDINIMAS

6. ĮŠVADOS IR SIŪLYMAI

LITERATŪRA

Įvadas


Temos aktualumas. Lietuvoje gyvenimo lygis yra gana žemas, daug žmonių yra bedarbiai. To pasekoje sumažėja socialinis apsaugos lygis. Išsilavinimo galimybės prieinamos ne kiekvienam, žemas paauglių užimtumas skatina juos nusikalsti. Taip pat sveikatos paslaugų kokybė nėra pati geriausia. Tie, kieno mažos pajamos, negali įsigyti gydymui reikalingų medikamentų.

Problema. Neturintis darbo, o kartu ir mažiai užimti paaugliai tampa nusikalteliais. Daugelis žmonių negali tinkamai išsigyditi, nes kai kurie medikamentai yra brangūs. Blogas profesinis parengimas mažina atlikto darbo kokybę. Dėl darbo stokos visuomenės grupių apsauga yra pažeidžiama.

Tikslas. Išnagrinėti socialinius pasikeitimus įstojus į ES.

Uždaviniai. Ištirti:

1) kaip pasikeis socialinė padėtis, Lietuvos žmonių gyvenimo kokybė ir pagrindiniai socialinės raidos veiksniai, tokie kaip gyvenimo lygis, užimtumas, išsilavinimo galimybės, saugumas, sveikatos paslaugų kokybė bei prieinamumas ir t.t.;

2) kokių teisinių bei administracinių priemonių šalis turės imtis dėl Europos Sąjungos keliamų reikalavimų socialinei sferai, taip pat kokios galimos šių priemonių finansinės pasekmės.

Objektas. Socialinė žmonių padėtis.

Tyrimo metodas. Literatūros analizė.

Hipotizė. Geresnė socialinė padėtis pagerinis gyvenimo kokybė.

1. EUROINTEGRACIJA IR SOCIALINĖ RAIDA

Socialinės integracijos pasekmės daugiausia yra išvestinės iš ekonomimių. Todėl norint jas numatyti, pirmiausia reikia turėti kuo patikimesnę ekonominių integracijos pasekmių analizę. Visiškai aišku, kad jungimasis į bendrają Europos rinką reiškia rimtą Lietuvos ūkio restruktūrizavimą. Norėdami sėkmingai konkuruoti bendroje ekonominėje erdvėje, turėsime atsisakyti vienų veklos sferų ar jas radikaliai sumažinti ir išplėtoti kitas. Tikriausiai dar didesnę vietą šalies ūkyje užims paslaugų sektorius. Taigi keisis užimtumo struktūra, dalis dirbančiųjų neteks tradicinių darbo vietų ir pajamų iš jems įprastos veiklos, bus priversti prisitaikyti ir persikvalifikuoti. Tai vienuose regionuose bei veiklose gali padidinti nedarbą ir skurdą, tačiau kitur ženkliai pakelti gyvenimo lygį, sulyginti apmokėjimą už darbą ir verslo pajamas su Europos standartais.

Laisvo darbuotojų judėjimo reikalavimas gali turėti pasekmių, išplaukiančių iš ekonominių realijų, pirmiausia iš ekonominio išsivystymo ir gyvenimo lygio skirtumų.

Viena iš tokių pasekmių – pigios darbo jėgos pasiūla iš naujai įstojusių šalių, nes panaikinami visi barjerai ieškoti darbo bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje. Sąjungos valstybių vyriausybės ir jų profesinės sąjungos derybose dėl įstojimo gali baimintis šio reiškinio. Vis dėlto, ekspertų nuomone, prognozuoti darbo jėgos antplūdį į dabartines Europos Sąjungos valstybes būtų klaidinga. Pateikiami faktai, kad netgi liberalizavus migraciją iš

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rašykite komentarą

-->