Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Epochų bruožai

Autorius: Goda

Realizmo bruožai:

1. Realistams tikrovė tampa tyrinėjimo objektu. Jie stengiasi perteikti objektų gyvenimo vaizdą.

2. Daug dėmesio skiriama detalei.

3. Kuriami tipiški charakteriai.

4. Kuriamas išsamus epochos vaizdas ir filosofiškai apibendrinimas.

Impresionizmo bruožai:

1. Vyraujantys žanrai: eilėraštis proza, trumpi etiudai, poetiniai vaizdeliai, impresijos.

2. Gamta suvokiama kaip vientisas vyksmas, o žmogus– tik jos dalelė. Peizažai susiję su veikėjo dvasine būsena.

3. Greita situacijų kaita, ritmiškai pulsuojantis sakinys. Dažnai sakiniai laiko atžvilgiu nėra nuosekliai susiję.

4. Stilius muzikalus, puošnus.

5. Svarbus netikėtumas, pirmas įspūdis, atsitiktinumas.

6. Akcentuojamo veikėjo veiksmai, akimirkos išgyvenimai, reakcijos.

7. Tekstuose žaižaruoja įvairios spalvos ir atspalviai. Fiksuojami regimieji, girdimieji įspūdžiai.

8. Mėgstamos trumpos pastraipos ir trumpi sakiniai. Tarpusavy gali būti ir nesujungtos.

9. Mėgstamas daugtaškis.

Simbolizmas:

1. Simboliu tapęs ženklas tarsi paslepia atvirą posakio arba vaizdo prasmę.

2. Daug kasdienių gyvenimo daiktų, be tiesioginės prasmės, turi ir kitą- simbolinę prasmę. Galime kalbėti apie skaičių, spalvų, dangaus kūnų simbolines reikšmes

3. Domėjimasis simboliais padeda įžvelgti tai, kas slypi “už daiktų”.

4. Simbolizmas- tai meno kryptis, apimanti literatūrą, dailę, teatrą ir susiformavusi XIXa. pabaigoje.

5. Simbolistai stengėsi ne atspindėti gyvenimą, o kurti naują poetinę tikrovę, kurios vaizdo pamatas yra simbolis.

Rašykite komentarą

-->