Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Emocijos, ir jų ypatumai

Autorius: Ieva

TURINYS

Įvadas…………………………………………………………………………………………………………… 3psl.

1. Emocijos ir jų ypatumai…………………………………………………………………………….. 4psl.


1.1. Emocijos ………………………………………………………………………………………………. 4psl.

1.2. Emocijų kilmės teorijos …………………………………………………………………………. .5psl.

1.3. Emocijų išraiška ……………………………………………………………………………………. 7psl.

1.4. Emocijų valdymas …………………………………………………………………………………. 8psl.

1.5. Emocinės būsenos …………………………………………………………………………………. 8psl.

1.6. Emocijų funkcijos ………………………………………………………………………………….12psl.

Išvados ………………………………………………………………………………………………………..13psl.

Naudota literatūra …………………………………………………………………………………………14psl.


ĮVADAS

Žodis ‚,psichologija“ yra kilęs iš dviejų senovės graikų kalbos žodžių: psyhe – siela ir logos – mokslas. Etimologiniu aspektu, psichologija reiškia mokslą apie sielą, kaip apie vientisą dvasinę substanciją. Tačiau tai nebūtų visiškai teisinga ir tikslu šiuolaikinio mokslo požiūriu. Gausių eksperimentinių ir teorinių tyrimų rezultatai leidžia išskirti žmogaus egzistencijos lygmenis: fizinį, psichinį ir dvasinį. Juos tyrinėja atskiros mokslo šakos: fizinį – medicina ir biologija, psichinį – psichologija, o dvasinį (t.y. žmogaus sielą) – teologija. Siekiant išvengti painiavos, vidiniams išgyvenimams, mintims ir troškimams įvardyti psichogijoje yra vartojamas ‚,psichikos“ terminas.

Taigi psichologija yra mokslas, tiriantis psichinius reiškinius, jų kilmę, raidą, reiškimosi formas ir mechanizmus.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rašykite komentarą

-->