Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Emilija Platerytė

Autorius: Arvydas

Emilija Pliatiarytė gimė 1806 11 12 Vilniuje, mirė 1831 12 23 netoli Kapčiamiesčio. Ji buvo lietuvė.

Kūdikystėje gyveno Vilniuje, bet jai tėvai išsiskyrė augo pas gimines Latvijoje. Mergaitė buvo gerai išmokslinta ypač mėgo matematiką ir istoriją. Gerai naudojo ginklą ir puikiai jodinėjo. Iš pat mažens žavėjosi Orleano Mergele. Ji žmoniškai elgėsi su baudžiauninkais, mokė jų vaikus slaugė ligonius. Skaitė daug ir įvairių knygų, žavėjosi vakarų Europos laisvės idėjomis.
1831 metų sukilimui prasidėjus, Pliaterytė tuoj pat stojo į jo eiles. Tačiau kadangi ji buvo moteris iš karinio komiteto jokio uždavinio negavo. Tada kartu su savo pusbroliu Cezariu Pliateriu emė organizuoti kovai Dusėtų apylinkių vyrus. Raita, nusikirpusi plaukus, vyriškais drabužiais prie Dusėtų bažnyčios ji skatino minią sukilti į kovą ir susitarė su pažįstamais Daugpilio karinės mokyklos kariūnais, kad jie padės kovoti prieš rusus. Nuotaika buvo pakili. Su kariuomene kurią sudarė 280 šaulių 60 raitininkų ir keli šimtai valstiečių ji užpuolė rusus, tačiau pralaimėjo nes rusų kariuomenė buvo daug didesnė ir geriau pasiruošusi kovai. Pliaterytei pavyko pasitraukti ir prisijungti prie Upytės sukilėlių būrio. Garsas apie ją sklido po visą Lietuvą ir už jos ribų. Su Upytės būriu kariavo daugomje sukilimo mūšių, bet kadangi sukilimas ėjo į pabaigą beveik visur patirdavo pralaimėjimą. Vėliau bandė išvykti i Lenkiją kur sukilimas dar tebevyko tačiau dėl ligų, šalčio ir bado netoli Kapčiamiesčio mirė. Ji buvo palaidota svetimu vardu. Tik vėliau jai buvo pastatytas kuklus paminklas Kapčiamiestyje. Sukilimo dalyviai emigravę į užsienį plačiai išgarsino jos vardą, apie ją prirašyta daug eilėraščių įvairiomis kalbomis, bei knygų 1999 metais jai atidengtas naujas paminklas Kapčiamiestyje.

Literatūra: Bronius Markauskas „Lietuvos istorija“ 2000,

Vanda Daugirdaitė – Sruogienė „Lietuvos istorija“ „Vyturys“ 1990.

Rašykite komentarą

-->