Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Elektroninė komercija

Autorius: Felicija

Elektroninę komerciją galima būtų apibrėžti kaip verslo formą, kada šalys bendrauja elektroniniu būdu, be fizinio ryšio. Elektroninė komercija – bendra sąvoka, aprėpianti verslo sandorius, valdomus elektroniniu būdu, naudojant telekomunikacijų tinklus.

Elektroninė komercija yra kurianti, vadovaujanti ir plečianti komercinius santykius internetu. Šis naujas verslas pasižymi sparčiai besiplečiančiomis pasiūlos galimybėmis, didėjančia visuotine konkurencija bei milžiniškais vartotojų lūkesčiais. Visame pasaulyje verslas keičia savo organizacines struktūras bei operacines formas: sena hierarchija pamažu nyksta, mažėja barjerų tarp įmonės klientų ir tiekėjų. Kad būtų įveiktos įsisenėjusios kliūtys, verslo procesai yra reorganizuojami, o į pačią reorganizaciją dažnai įtraukiama visa įmonė, jos partneriai, klientai ir net tiekėjai. Elektroninė komercija yra priemonė sudaryti sąlygas tokiems pasikeitimams bei juos paremti pasauliniu mastu. Ji leidžia įmonėms efektyviau ir lanksčiau atlikti vidaus operacijas, artimiau dirbti su tiekėjais bei jautriau reaguoti į klientų poreikius ir lūkesčius.

Sėkmingi elektroninės komercijos sumanymai gali apimti pirkimus, plėtrą ir produktų projektavimą, vadovavimą produkcijai ar gamybos rinkodarą, pardavimus, aptarnavimą, bendradarbiavimą versle, produktų platinimą, mokslinius tyrimus, informacijos skleidimą, komercinių bendruomenių steigimą, mokymą, renginius ir dar daug kitų verslo sferų. Pateiksime keletą elektroninės komercijos veiklos pavyzdžių:

vartotojai apie produktus daugiau sužino internete prieš pirkdami juos “realiame pasaulyje”;

vartotojai užsisako produktus tinklu ir juos gauna visuomeniniu pristatymu (paštu) ar per internetą;

studentai dalyvauja nuotolinio mokymo programose internete (on-line) ir taip gauna išsilavinimą ar įgyja profesiją;

piliečiai, tinklu bendraudami su valstybės institucijomis, pakeičia savo vairuotojo pažymėjimus, registruoja automobilius, moka mokesčius, prašo leidimų statybai ar dalyvauja kituose procesuose;

firmos parduoda produktus ar paslaugas vartotojams arba kitoms firmoms;

firmos randa tinkle projektus arba atsisiunčia elektroninius failus (vaizdelius, duomenis, įrašus arba tekstinius failus) per internetą;

firmos teikia techninę informaciją arba klientus aptarnauja 24 valandas per dieną 7 dienas per savaitę;

internete pateikiama informacija apie pramogas ir kitus įvykius;

vyriausybė ir jos institucijos apdoroja prašymus ir pasiūlymus ir kitus internete pateiktus dokumentus.

Vienas iš elektroninės komercijos atvejų būtų elektroninė prekyba. Dabar elektroninė prekyba yra viena iš perspektyviausių ir pažangiausių interneto technologijų. Elektroninę prekybą galima skaidyti į didmeninę, kai tiekiamas didelis prekių ar paslaugų užsakymas, bei mažmeninę, kai klientas dažniausiai yra tiesioginis vartotojas. Vis dėlto, nors šie specialūs atvejai yra didelės ekonominės svarbos, jie yra tik bendro elektroninio verslo operacijų modelio pavyzdžiai. Kiti nemažiau svarbūs pavyzdžiai galėtų būti įmonės vidinės transakcijos arba informacijos keitimasis tarp įmonių.

Daugelis žmonių elektroninę komerciją supranta kaip tradicinį pardavimą internete. Pažvelkime iš kitos pusės. Elektroninės komercijos sumanymas gali būti ne pardavinėti klientams internete, bet aptarnauti ir suteikti informaciją jau dalyvaujantiems elektroninėje komercijoje. Panagrinėkime pavyzdžius:

įmonė, kuri verčiasi žvyro pristatymu klientams, užsakymus kitai dienai gali priimti savo interneto svetainėje bet kuriuo laiku – dieną ar naktį;

socialinė aprūpinimo ne pelno siekianti įstaiga rengia paaugliams diskusijas, kur klausimai
pateikiami anonimiškai elektroniniu būdu ir atsakymai yra pateikiami interneto svetainėje, kur kiekvienas gali pamatyti atsakymus;

mažos antikvarinės parduotuvės įdeda į interneto svetainę savo katalogą, kad galėtų parodyti savo naujienas pirkėjams visame pasaulyje;

bendruomenės organizacija per internetą organizuoja savo narių susitikimus, pateikia informaciją apie bendruomenės paslaugas, įvyksiančius renginius ir kt.

Elektroninės komercijos, kuri neteikia tiesioginės naudos, bet plečia ir įtvirtina jūsų verslą, pavyzdžiai gali būti:

informacijos apie savo įmonę pateikimas, palengvinant bendradarbiavimą su įmonės pirkėjais, klientais, darbo ieškotojais ir kitais norinčiais bendrauti su įmone;

pardavimo ciklo sutrumpinimas, pateikiant išsamią informaciją apie produktus. Internete galima pasiūlyti produktus tiems klientams, kurie kitu atveju gali būti nepasiekiami;

siūlo aukščiausios kokybės klientų aptarnavimą internete;

pagreitina bendravimą tarp verslo partnerių.

Elektroninė komercija – pasikeitimų technologija. Įmonės, kurios supras ją tik kaip jau egzistuojančių operacijų priedą, elektroninė komercija teiks ribotą naudą. Tuo tarpu įmonėms, norinčios keisti savo organizaciją bei verslo procesus, ji atvers naujų galimybių ir duos daugiausia naudos.
Į viršų

2. Elektroninės komercijos kategorijos
Elektroninė komercija gali apimti įvairias informacijos judėjimo bei sąveikos sferas. Norint įžvelgti plačias elektroninių priemonių taikymo galimybes, pravartu į elektroninę komerciją pasižiūrėti keliais aspektais. Taigi pagal elektroniniu būdu bendraujančias šalis elektroninę komerciją galima skirstyti į tokias kategorijas:

Verslas – verslui

Verslas – vartotojui

Vartotojas – vartotojui

Valstybinė institucija – verslui

Valstybinė institucija – vartotojui

Valstybinė institucija – valstybinei institucijai
Verslas – verslui kategorija aprėptų įmonių tarpusavio bendravimą elektroninėmis priemonėmis. Pavyzdžiui, įmonė, naudojanti tinklą susisiekti su savo tiekėjais, užsakyti prekes, pasikeisti dokumentais bei atsiskaityti elektroniniu būdu. Visa tai yra pasiekiama 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Tokia elektroninė komercija pasaulyje sėkmingai vyksta jau keletą metų, ypač vadovaujantis Elektroninės informacijos mainų (Electronic Data Interchange) protokolu per privačius ar specialiai tam sukurtus tinklus. Elektroninės priemonės pirmiausia leidžia įmonėms efektyvinti savo vidaus operacijas, operatyviau reaguoti į viena kitos poreikius, suaktyvinti bendradarbiavimą, padidinti efektyvumą, sukurti naujų elektroninių verslo paslaugų.

Verslas – vartotojui kategorija daugiausia nusako elektroninę mažmeninę prekybą, todėl dažnai vartotojas, išgirdęs apie elektroninę komerciją, įsivaizduoja būtent šios kategorijos apimtį, nors tai tėra tik viena elektroninės komercijos sričių.

Vartotojas – vartotojui kategorija aprėpia elektroninius vartotojų tarpusavio santykius. Tai gali būti informacijos apsikeitimas tinklu arba elektroniniai aukcionai.

Valstybinė institucija – verslui kategorija nusako elektroninį bendradarbiavimą tarp verslo ir valstybinių institucijų. Pavyzdžiui, viešų valstybės aktų skelbimas internete, kur įmonės savo nuomonę reiškia elektroniniu būdu. Ateityje ši sritis įtrauktų verslo dokumentų tvarkymą, siuntimą bei registravimą tinklu, kasdienių transakcijų, kaip PVM grąžinimas ir daugelio kitų biurokratinių operacijų elektronizavimą. Tai leistų sparčiau bendrauti, mažinti transakcijų išlaidas ir valstybės reguliavimą.

Valstybinė institucija – vartotojui kategorijos pavyzdžių pasirodys ateityje, kai sparčiai besiplečiančios verslas-vartotojui bei valstybinė institucija-verslui sritys pastūmės valstybę plėtoti savo elektroninę veiklą tokiose srityse, kaip informacijos skleidimas, mokesčių, sveikatos apsaugos ar švietimo programų įgyvendinimas.

Valstybinė institucija – valstybinei institucijai sritis aprėps valstybės valdymo bei administravimo perorganizavimą panaudojant informacines technologijas. Jau dabar pasaulyje matyti vadinamosios “Elektroninės vyriausybės” strategijos užuomazgų, kurios įgyvendinimas lems vyriausybės veiklos kitimą taikant elektroninio verslo metodus valstybiniame sektoriuje. Kitimas įtrauks bendravimą tarp valstybinių institucijų, centrinės ir vietinės valdžios sprendimų priėmimą. Tai turėtų lemti didesnį informacijos valdymo tikslumą bei efektyvumą, mažesnes transakcijų išlaidas, operatyvesnę informacijos kaitą.
Į viršų

3. Elektroninės komercijos įtaka
Elektroninė komercija nėra vien ateities vizija. Tai vyksta šiandien. Pasauliniu mastu elektroniniai procesai itin spartėja. Jau yra daug elektroninio verslo sėkmės pavyzdžių, tarp lyderių – JAV, Japonija bei Europos šalys. Tuo tarpu elektroninės informacijos mainų susitarimai, sparti interneto bei technologijų plėtra daro didelę įtaką pasaulio raidai.

Elektroninė komercija turės įtakos tiek verslui, tiek visai visuomenei. Puikiai panaudojančioms savo potencialą įmonėms, elektroninė komercija atvers visiškai naujų galimybių, kai radikalūs pasikeitimai turės įtakos vartotojų lūkesčiams, pakeis jų požiūrį į rinką ar net sukurs naujų rinkų. Visi rinkos ir vartotojų pokyčiai paveiks verslo dalyvius, net ir tuos, kurie ignoruos informacinių technologijų įtaką.

Kita vertus, individualūs asmenys atras naujų būdų pirkti, gauti informaciją ar pasinaudoti paslaugomis, bendrauti su visuomene, nepaisant geografinių ar laiko ribų. Elektroninės komercijos populiarumas ateityje būtų lygintinas su automobilių populiarumu ar telefono ryšio paplitimu.
Į viršų

4. Elektroninės komercijos veikla
Elektroninės komercijos sprendimai taikomi įvairioms verslo sferoms:

prekybai, pardavimams ir reklamai;

tiekimui;

finansavimui ir draudimui;

prekybiniams sandoriams: užsakymams, pristatymams, mokėjimams;

produkto pateikimui;

produkto vystymui;

dviejų organizacijų bendradarbiavimui;

valstybės reguliavimui (lengvatos, leidimai, mokesčiai, muitai ir kt. );

logistikai;

skaitmeniniam prekių pardavimui;

apskaitai;

ginčų sprendimui.
Visas komercinio sandorio, įskaitant užsakymą, transportavimą, dokumentų tvarkymą ir mokėjimą, ciklas gali būti atliekamas elektroniniu būdu. Vis dėlto elektroninėje komercijoje reikia atsižvelgti į daugelį tokių aspektų, kaip informacijos saugumas, asmens teisių apsauga, teisiniai klausimai ir procedūros.

Kalbant apie elektroninę prekybą, reikėtų pabrėžti skirtumą tarp elektroninės prekybos materialiomis prekėmis ir paslaugomis bei elektroninės prekybos elektroninio pavidalo informacija, kai prekė arba paslauga gali būti siunčiama tiesiogiai tinklais (vaizdai, balsas, tekstas, programinė įranga ir pan. ).

Elektroninė materialių prekių ir paslaugų prekyba atspindi dabartinių pardavimo būdų evoliuciją, kai naujos technologijos leidžia didinti verslo produktyvumą bei efektyvumą, ir dėl to mažėja išlaidos, plečiasi rinkos galimybės, geriau aptarnaujami vartotojai, skatinamos naujovės. Ši elektroninės prekybos forma labai didins konkurenciją versle, bet neturėtų smarkiai paveikti šalies darbo lygio.

Elektroninio produkto pardavimas (programinė įranga, muzika, vaizdo įrašai, multiterpės darbai, žaidimai ir kt. ) atspindi kokybiškai naują prekybos būdą, kai visas prekybos sandorio ciklas gali būti atliekamas per internetą. Elektroninės komercijos nauda verslui:

mažesnės reklamos išlaidos;

mažesnės tiekimo kainos, ypač prekėms, kurios gali būti tiekiamos elektroniniu būdu;

sumažintos projektavimo ir gamybos kainos;

geresnės rinkos pažinimas ir strateginis planavimas;

daugiau rinkos galimybių;

geresnis priėjimas prie rinkos;

priėjimas prie naujos rinkos;

klientų informavimas apie produktų ir paslaugų naujoves.
Rinkos tyrimai, naujų galimybių analizė, informacija teisės klausimais, automatinis rinkos duomenų generavimas – viskas gali būti atliekama elektroniniu būdu.

Bendradarbiavimą tarp įmonių būtų galima palengvinti bendraujant verslo kanalais, taip gerinamas valstybinės ir vietinės informacijos perdavimas. Tarp įmonių ir klientų gali būti įvairiais būdais bendraujama, pvz. , tinkle esama reklama ar per elektronines parduotuves, kuriose kompanijos gali pateikti išsamią informaciją apie jų produktus ir paslaugas, taip pat ir techninę informaciją, naudojimosi taisykles ir atsakymus į rūpimus klausimus. Visa tai galima pateikti lengvai suprantamais ieškojimo būdais.

Paskutiniais metais, stengiantis pagerinti verslo efektyvumą, vis geresnių rezultatų pasiekė bendravimas tarp įmonių ir klientų. Verslo procesai plinta už įmonės ribų, ir kiekviena įmonė turi savo proceso dalį, pavyzdžiui, virtuali įmonė, kur kiekviena dalyvaujanti įmonė žaidžia pagal savo taisykles, bet tuo tarpu draugiškai bendrauja įmonių tinku, atsižvelgdama į rinkos galimybes.

Ten, kur įmonės gali kartu sukurti vieną virtualią įmonę, apimančią viską, t. y. nuo prekių gamybos ir paslaugų plėtojimo iki pardavimų, tikimasi, kad daug pasikeitimų atsitiks susietoje industrijos struktūroje. Vienas iš pavyzdžių yra tele-parduotuvės, kuriose bandoma išvengti mažmeninės prekybos paslaugų tarp vartotojų ir prekių gamintojų. Todėl ryšiai tarp gamintojų ir mažmenininkų sektorių tampa vis mažiau svarbūs ir t. t.

Pagrindiniai verslo strategijos pavyzdžiai, pagrįsti elektronine komercija:

elektroninės pardavimo vietos buvimas: reklama, bendravimas TV/ Tinklinės (on-line) parduotuvės;

efektyvus vartotojų atsiliepimų tvarkymas;

prekyba elektroniniu būdu;

tiekimo grandinės valdymas.
Potencialiai elektroninė komercija gali visiškai sutvarkyti tiekimą verslo proceso dalyviams, nepaisant dalyvių geografinės padėties ir laiko zonos.
Į viršų

5. Tiekėjų galimybės ir klientų nauda
Kaip matyti iš lentelės, elektroninė komercija suteikia keletą galimybių tiekėjams ir tam tikrą naudą klientams.
Tiekėjo galimybės Vartotojo nauda

Pasaulinė prieiga Pasaulinis pasirinkimas

Didesnė konkurencija Aptarnavimo kokybė

Vartotojų skaičius Reikalinga prekė ir paslauga

Greičiausia tiekimo grandinė Greitas atsakymas į pageidavimus

Išlaidų mažinimas Mažesnės kainos

Naujos verslo galimybės Nauji produktai ir paslaugos

Pasaulinę prieigą / pasaulinį pasirinkimą

Elektroninės komercijos ribos nėra nustatytos pagal geografinę ar valstybinę padėtį, bet greičiau pagal kompiuterių tinklų išplitimą. Elektroninė komercija suteikia galimybę ne tik smulkiems tiekėjams būti pasauliniame tinkle, bet ir verstis verslu pasauliniu mastu.

Vartotojų naudos požiūriu, tai yra pasaulinis pasirinkimas – vartotojas gali išsirinkti iš visų potencialių tiekėjų reikalingiausią prekę arba paslaugą, nepaisydamas geografinės padėties.

Didesnis konkurencingumas / aptarnavimo kokybė

Elektroninė komercija suteikia tiekėjams galimybę efektyviau konkuruoti bendraujant su klientais. Įmonės, dirbančios elektroniniu būdu, gali pasiūlyti klientams geresnį pardavimo aptarnavimą, suteikti daugiau informacijos apie produktą ir greitai atsakyti į visus rūpimus kliento klausimus. Todėl klientai geriau ir greičiau aptarnaujami.

Vartotojų skaičius/ Reikalinga prekė ir paslauga

Elektroniniu būdu tiekėjai gali greitai surinkti detalią informaciją apie kiekvieno kliento norus ir juos įvykdyti. Be to, klientui reikalingas produktas tiekėjų bus pasiūlytas rinkos kaina. Pavyzdžiui, žinomas atvejis, kaip tinkle esantis vienas žurnalas kiekvienam skaitytojui yra padaręs priėjimą prie jų dominančių straipsnių, o jo perskaitytus straipsnius ištrina.

Greičiausia tiekimo grandinė/greitas atsakymas į pageidavimus

Elektroninė komercija leidžia sutrumpinti tiekimo grandinę. Keletas pavyzdžių: prekės iš gamyklos yra siunčiamos tiesiai vartotojui, t. y. nereikia perpardavinėtojų (mažmenininkų) paslaugų ir jų antkainio. (Paprasčiausiai nėra elektroninės komercijos mokesčio, bet ieškant produkto kitu būdu, t. y. laikraščiuose, kataloguose, telefonais ir kt. būdais, tai kainuoja ir užtrunkama daug laiko).

Tinkamiausias pavyzdys būtų tų produktų ir paslaugų, kuriuos galima tiesiogiai elektroniniu būdu atsiųsti, vaizdo įrašai, muzika, laikraščiai, žurnalai, programinė įrangą, įvairi informacija ir kt. Taigi elektroniniu būdu gaunant prekes ir paslaugas tiekimo grandinė gali būti visiškai panaikinama.

Atitinkamai ir vartotojui yra iš to nauda, nes galima greitai įsigyti norimą produktą, apeinant bendravimą su kitomis įmonėmis ir vietiniais tiekėjais.

Išlaidų mažinimas / geresnės kainos

Bet koks verslas, kuris įtraukia bendravimą su žmonėmis, reikalingas tam tikrų išlaidų, tačiau bendraujant elektroniniu būdu galima sumažinti išlaidas ir dėl to pasiūlyti vartotojams mažesnes produktų ir paslaugų kainas.

Naujos verslo galimybės / Nauji produktai ir paslaugos

Elektroninė komercija apima ne tik esamų prekių ir paslaugų rinką, bet ir suteikia galimybę visiškai naujiems produktams ir naujoms paslaugoms įeiti į rinką. Pavyzdžiui, naudojimasis tinklu ir aptarnavimo paslaugos, direktorijos, bendradarbiavimus elektroniniu būdu ir daugelis kitų informacijos teikimo paslaugų.

Daugelis galimybių ir reikalavimų yra skirtingi, bet iš dalies ir tarpusavyje susiję. Pavyzdžiui, didėjanti konkurencija pagerins aptarnavimo kokybę, o sutrumpinta tiekimo grandinė sumažins papildomas išlaidas ir sumažins kainas.
Į viršų

6. Elektroninės komercijos pavyzdžiai
Yra daugelis pavyzdžių, kurie veikia elektroninės komercijos būdu pasauliniu mastu.

Mažmeninės prekybos pavyzdžiai
ibs

Internetinis knygynas yra kaip interneto svetainė. Knygyno specializacija – techninės paskirties knygos. Jis gali pasiūlyti daugiau nei 780 000 įvairiausių pavadinimų knygų. Klientai, aplankantys šią interneto svetainę, gali ieškoti pagal nurodytus žodžius ir gauti apie kiekvieną norimą knygą išsamią informaciją t. y. aprašymo tekstą, bibliografijos informaciją, turinį, apžvalgą ir skaitytojų nuomonę. Visa tai jūs galite užsisakyti ir mokėti už knygas, kurios yra pristatomos leidėjų įkurtais tarptautiniais pristatymo kanalais.

Virtuali vyninė

Kaip ir ibs, taip ir virtuali vyninė veikia kaip interneto svetainė. Ji siūlo vynus ir gurmanų maistą, teikia informaciją apie daug smulkių Kalifornijos vyno gamintojų.

Šioje svetainėje yra pateikiama detali informacija apie įvairių rūšių vynus ir maistą, taip pat veikia klausimų ir atsakymų tinklu (“on-line”) paslauga (naudojant elektroninį paštą). Klientai gali užsisakyti ir mokėti mokamąja kortele arba grynaisiais pinigais.

Klientų užsakymai iš virtualios vyninės San Jose biuro yra elektroniniu būdu siunčiami į jų Napa Valley prekybos sandėlį. Prekės yra pristatomos per ,,Federal Express” įmonę. Klientai gali matyti pristatymo procesą pasižiūrėdami ,,Federal Express” įmonės interneto svetainėje.

Finansai
Barclays bankas

Daugelis bankų tam tikrą laiką teikė tik sąskaitų paaiškinimus tinklu, t. y. atsakydavo į klausimus elektroniniu būdu. Sumažinus apsaugos technologijų eksporto iš JAV kontrolę ,,Barclays” bankas klientams suteikė plačias galimybes atlikti visus banko aptarnavimo operacijas iš savo namų kompiuterių.

Elektroninė prekyba akcijomis

Elektroninė prekybos akcijomis ir informacijos įmonė teikia informaciją apie akcijas ir jų pardavimo galimybes tinklu. Klientai gali matyti Londono akcijų biržos kainas, pirkti ir parduoti akcijas internete per nuorodas, naudotis įvairiausiomis techninėmis analizėmis ir tyrinėjimo priemonėmis, gauti įmonių aprašymus ir patarimus dėl akcijų, prašyti kiekvieno pasikeitimo apie akcijų kainas ir sužinoti realią akcijų paketo kainą. Visa tai buvo pradėta 1995 m. rugsėjį. Dabar ši paslauga turi 15 000 registruotų vartotojų ir kiekvieną mėnesį privilioja apie milijoną lankytojų.

Platinimas
DIPA

DIPA kompanija tiekia aukštos kokybės fotonuotraukas, vaizdelius. Klientai gali susirasti didelę fotografijos biblioteką ir užsisakyti reikalingą vaizdelį, kuris gali būti atsiųstas elektroniniu būdu.
,,Oracle”

Potencialūs klientai dabar gali svečiuotis ,,Oracle” interneto svetainėje ir susirasti informaciją apie įmonės produktus. Tada jie gali nemokamai atsisiųsti įvairių produktų bandymo versijas arba sumokėti tinklu (on-line) ir atsisiųsti visą versiją. Dėl įstatymų skirtumų ir finansinių problemų šio produkto apsipirkimo ir pristatymo paslauga tinklu yra prieinama tik JAV klientams.
Tiekimas prieš ir po pardavimo (pre/post sales support)
Hewlett Packard

,,Hewlett Packard” interneto svetainė pateikia tūkstančius informacijos puslapių, tarp kurios ir įmonės informaciją, naujienas, ryšių taškus pasauliniu mastu, naujų produktų skelbimai ir HP pasaulinio masto produktų bei paslaugų išsamus paiškinimas.

GE Plastics

GE Plastiscs yra viena iš industrijos lyderių, kuri specializuojasi plastikos inžinerijoje. Įmonės interneto svetainė siūlo kompanijos produktus, apžvelgia detalų kiekvienos medžiagos savybių aprašymą bei rekomendacijas kuriant dizainą iš bendrovės medžiagų. Šios įmonės interneto svetainėje yra “Techninio savaitės patarimo” konkursas, kuriame bet kuris lankytojas gali pateikti patarimą, kaip dirbti su GE medžiagomis. Įmonė parenka geriausius patarimus ir įtraukia juos į “Techninių patarimų” puslapius.
Inžinierijos technikos projektavimas
,,Ford”

,,Ford” inžinierių technikos komanda pasauliniu mastu bendradarbiauja projektuojant naujų mašinų variklius, naudodamasi ,,Fordo” privačiu tinklu. Visa tai yra atliekama videkonferencijos metu “Projektuok ant baltos lentos”. Bet kuris dalyvis projektavimo konferencijoje gali piešti arba rašyti ant baltos lentos, braižyti objektus ant jos ir taisyti objektus ant lentos. Visa, kas daroma lentoje, yra matoma visiems kitiems dalyviams. Objektai braižomi dirbant su CAD, tekstiniais dokumentais ir vaizdo klipais.
GEN

Globalinis inžinerijos tinklas yra sujungtas su ,,Siemens Nixdorf” ir turi dalyvių iš įvairių Europos šalių. GEN yra ,,inžinerijos žinių pardavimo vieta”, ji įtraukia komponentų ir surenkamų detalių tiekėjus ir tuos, kurie sujungia šiuos komponentus bei surenka detales, ir iš jų sukuria naujus produktus. Tiekėjas pateikia detalizuotą techninę informaciją į GEN tinklus. Potencialūs vartotojai tada gali rasti tiekėjo informaciją apie ieškomus “geriausiai tinkančius” komponentus bei detales ir gali eksperimentuoti, įtraukdami juos į savo produktų projektus.
Leidykla
The Times

,,The Times” ir ,,Sunday Times” yra dabar skelbiamos internete. Pateikiamas visas laikraščių turinys, priėjimas yra nemokamas. Naudodamiesi šiomis galimybėmis, tinklo paslaugos vartotojai gali komplektuoti laikraštį pagal savo interesus ir pomėgius arba susirasti senesnių straipsnių pagal nurodytus žodžius.
Profesionali paslauga
De Kreek

Jeroen de Kree yra teisėja iš Amsterdamo, kuri internete atsako į pateiktus klausimus apie įstatymų niuansus bei jų interpretavimą. Ši paslauga teikiama 24 val. per parą. Paslaugos vartotojai gali pasinaudoti interneto svetainėje sukurtomis nuorodomis, kurios padeda jiems suformuluoti klausimus ir nusiųsti kaip teksto žinutę. De Kreek tada atsako į šiuos klausimus (paprastai per 2 valandas). Pirmas atsakymas į pirmą klausimą yra nemokamas, bet kiti atsakymai į kitus klausimus yra apmokestinami.
Į viršų

7. Elektroninės komercijos sprendimai
Elektroninės komercijos sprendimai gali būti įgyvendinti įvairiais lygiais – nuo paprasčiausio įmonės įjungimo į elektroninį tinklą iki sudėtingų elektroninių verslo procesų palaikymo.

Elektroninė komercija padės Lietuvoje atrasti naujas rinkas, naujas galimybes mažoms ir didelėms įmonėms pasauliniu mastu. Elektroninės komercijos strategijos tikslai yra padėti Lietuvos kompanijoms sukurti stipresnius ryšius su vartotojais bei verslo partneriais, nes geri santykiai su vartotojais bei pardavimo partneriais yra verslo sėkmė.

Elektroninės komercijos pranašumai yra mažesnės kainos, geriau pasiekiami vartotojai, spartesni atsakymai, didesnis pasirinkimas. Internetas yra geras susisiekimo kanalas – jis yra greitas, patikimas, nebrangus ir plačiai prieinamas, taip stiprinantis santykius su klientais bei partneriais.

Nereikėtų pamiršti, kad elektroninė komercija vis dar tėra kūdikis. Ateityje vis daugiau ir daugiau žmonių bendraus tinklu ir pajus, kaip yra patogu atlikti transakcijas elektroniniu būdu, įmonės atras naujų ir geresnių būdų plėtoti verslą internetu.

Ateityje elektroninė komercija padės verslą plėtoti elektroniniu būdu.

Rašykite komentarą

-->