Studijoms.lt

Referatai, konspektai

analizė

Šiaulių regiono ekonominių rodiklių analizė

Kategorija: analizė, Ekonomika |

Darbo tikslas – išnagrinėti Šiaulių regiono savivaldybių ekonominius rodiklius. Uždaviniai: susipažinti su Šiaulių regiono teritorija, gyventojų tankumu; išnagrinėti regiono savivaldybių nedarbo lygį; palyginti Šiaulių regiono savivaldybių gyventojų pragyvenimo rodiklius; palyginti bendrąjį vidaus produktą, tenkantį vienam gyventojui pagal savivaldybes; išnagrinėti regiono gyventojui tenkančių investicijų dydžius.

Skaityti visą »

Socialinis draudimas Lietuvoje

Kategorija: analizė, Ekonomika |

Geras ekonomikos referatas-analizė. Valstybinis socialinis draudimas – valstybės nustatytų socialinių ekonominių priemonių sistema, teikianti apdraustiesiems Lietuvos Respublikos gyventojams, taip pat įstatymo nustatytais atvejais apdraustųjų šeimų nariams gyvenimui reikalingų lėšų ir paslaugų, jei jie negali dėl įstatymo numatytų priežasčių pasirūpinti iš darbo ir kitokių pajamų arba dėl įstatymo numatytų svarbių priežasčių turi papildomų išlaidų.

Skaityti visą »