Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Egipto matematika

Autorius: Eimantas

Senovės egiptiečiai
Senovės egiptiečiai buvo pirmoji civilizacija naudojusi mokslą kasdieniniame gyvenime.

Egiptiečiai buvo pažengę medicinoje ir matematikoje. Yra daug papirusų aprašančių jų pasiekimus medicinoje, bet nėra nė vieno pasakojančio, kaip jie šitiek pasiekė matematikoje. Žinoma, jie turėjo puikiai suprasti matematiką, nes kitaip nebūtų įmanomi jų pasiekimai inžinerijoje ir astronomijoje.
Skaičiai
Pirma senovės egiptiečių naudota skaičiavimo sistema buvo dvyliktainė. Todėl jie dieną ir naktį padalino po dvylika valandų. Kadangi dienos ilgumas keičiasi, jie kiekvienam sezonui nustatydavo dienos ir nakties valandų ilgius. Dvidešimt keturios valandos paroje išliko ir iki mūsų dienų.

Laiką egiptiečiai matuodavo laikrodžiais, nors jie visiškai nebuvo panašūs į tuos, kuriuos naudojame dabar. Pavyzdžiui, vandens laikrodis, arba Clepsydra, buvo paprasčiausias vandens bakas su anga viršuje, per kuria vanduo išbėgdavo. Laiko vienetai buvo sužymėti ant bako šono.

Be to, egiptiečiai naudojo ir dešimtainę skaičiavimo sistemą, šiek tiek kitokią, nei mūsų laikais. Jie turėjo septynis skirtingus skaičių simboliu:
1 – vienas pagaliukas.

10 – galvijų pančiai.

100 – suvyniota virvė.

1,000 – lotosas.

10,000 – pirštas.

100,000 – buožgalvis arba varlė.

1,000,000 dievo figūra iškeltomis į viršų rankomis.
Senovės egiptiečių skaičių skaitymas ir rašymas labai paprasti; didesnis skaičius visada rašomas prieš mažesnį, jie rašomi keliomis eilutėmis.
Trupmenos
Senovės egiptiečiai naudojo trupmenas su vardikliu vienas pvz. 1/4, 1/7, 1/15. Kitokių trupmenų jie neturėjo. Išimtis – 2/3. Kitas trupmenas užrašydavo sudėtimi pvz. 4/7 = 1/2 + 1/14.

Rašydami trupmenas senovės egiptiečiai prieš vardiklį parašydavo raidės “r” hieroglifą, kuris reiškia “dalis” :

Sudėtis

Sudėtis paremta dešimties vienodų simbolių pavertimu į dešimt kartų didesnio skaičiaus simbolį:
.

Atimtis

Atimtis iš esmės buvo reikiamo simbolių skaičiaus pašalinimas. Tai sunkiau kai simbolių reikia nutrinti daugiau, nei jų parašyta.
Pavyzdys: 63 – 38
Iš 6 dešimčių galima atimti 3 dešimtis, bet tik 3 vienetus. Dar lieka 5 vienetai.
Reikia viena dešimtį paversti į dešimt vienetų ir iš jų atimti likusius penkis vienetus t.y. 1 dešimtis – 5 vienetai = 10 vienetų –

5 vienetai= 5 vienetai

Daugyba

Daugyba iš dviejų (dvigubinimas)

Dauginant skaičių iš dviejų tereikia padvigubinti visus jo simbolius ir jeigu reikia paversti juos į kitus:

1342 x 2 = 2684
Daugyba iš 10

Senovės egiptiečių daugyba iš dešimties tai tiesiog kiekvieno simbolio pavertimas į dešimt kartų už jį didesnį simbolį:

236 x 10=

6 vienetai tampa 6 dešimtimis

3 dešimtys tampa 3 šimtais

2 šimtai tampa 2 tūkstančiais

=2 tūkstančiai, 3 šimtai ir 6 šešios dešimtys (šešiasdešimt)

=2360

Senovės egiptiečiai du skaičius sudaugindavo naudodami laipsnišką dvigubinimą.
Ilgio matavimas

Papildydami savo skaičių sistemą, senovės egiptiečiai sukūrė ilgio matavimo sistemą. Visi matai buvo paremti žmogaus kūno dalių ilgiais. Pavyzdžiui, pagrindinis ilgio matavimo vienetas uolektis yra atstumas nuo alkūnės iki ištiesto viduriniojo piršto galo. Tačiau atsirado problema – visų kūnai skirtingi. Pavyzdžiui, jei du darbininkai statytų piramidę ir kiekvieno akmens luito ilgis turėtų būti viena uolektis, abu darbininkai naudotų skirtingo ilgio luitus. Kad išspręstų šią problema, egiptiečiai padarė kiekvieno mato standartinio ilgio lazdeles, labai panašias į mūsų naudojamas liniuotes. Jie paliko kai kuriuos matų pavadinimus: uolektis, delnas (1/7 uolekties), ir pirštas (1/4 delno, 1/28 uolekties). Su šiais matavimų standartais jie neturėjo jokių problemų.

Puslapiai: 1 2 3

Rašykite komentarą

-->