Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Distribucijos ir pardavimų logistika

Autorius: Laima

Logistika yra dviejų ir daugiau veiklų tarpusavio sąveika, kurių tikslai yra žaliavų, materialinių resursų ir produkcijos planavimas, gamyba, kontrolė ir efektyvaus judėjimo iš gamybos taško į vartojimo tašką, užtikrinimas. Taigi aptarsime distribucijos ir pardavimų logistiką, t.y. aptarsime produkcijos planavimą, gamyba, kontrolę bei realizaciją.

Kiekvieną dieną žmogus atlieka daugybę būtinų, įprastų ir mažiau įprastų, veiksmų: perka maisto produktus, drabužius, važiuoja autobusu ar traukiniu, siunčia laišką ar telegramą, yra priimamas į darbą, kreipiasi į gydytoją, perką akcijas, steigia įmonę, ir t.t. Apie šių veiksmų reikšmę ir teisinius padarinius daugelis nesusimąsto, kol nekyla konfliktas, pavyzdžiui, parduotuvėje nusipirkus nekokybišką prekę; paštui praradus siuntinį; nesusipratimai su verslo klientais, partneriais ir pan. Paprastai tik tokiais atvejais paaiškėja, kad visi tie veiksmai teisiniu atžvilgiu yra sandoriai, o dar tiksliau – sutartys.

2. Kas yra prekė?

Prekė yra visa tai, kas siūloma rinkai, siekiant patenkinti vartotojų norus ir poreikius, įskaitant fizinius objektus, paslaugas ir idėjas.

Svarbiausia – prekės vartojamoji vertė arba jos naudingumas vartotojui. Prekės vertė parodo, kiek žaliavų, medžiagų ir abstraktaus darbo buvo sunaudota prekei pagaminti, o prekės vartojamoji vertė nusako jos naudingumą pagal paskirtį, socialinę reikšmę, praktinį pritaikymą ir pan. Literatūroje prekės vartojamoji vertė dar vadinama vertiniu prekės reikšmingumu.

Vartojamoji vertė yra reliatyvi sąvoka, ji neturi griežtų ribų. Vartojamoji vertė yra labai individuali. Vieni galbūt gali labai vertinti konkretų automobilio modelį; kitiems jis gali būti bevertis.

Vartojamąją vertę dar galima apibrėžti kaip prekės teikiamą ekonominę, funkcinę bei psichologinę naudą. Ekonominę naudą sąlygoja kaina ir padidėjęs produktyvumas. Funkcinę naudą suteikia prekės savybės. Psichologinės naudos pavyzdžiai galėtų būti pasitenkinimas, patogumas, saugumas, ramybė, kontrolė, valdžia ir t.t.

Pagal naudojimo trukmę prekės skirstomos į trumpalaikio ir ilgalaikio naudojimo prekes.

Trumpalaikio naudojimo prekės – tai prekės, kurios suvartojamos per vieną ar kelis vartojimo ciklus. Trumpalaikio naudojimo prekės parduodamos dažnai ir gana žema kaina. Prekės plačiai paskirstomos prekybos tinkle. Organizuojant šių prekių rėmimą, ypač svarbi primenanti apie prekės egzistavimą reklama.

Ilgalaikio naudojimo prekės – tai daugkartinio naudojimo prekės. Ilgalaikio naudojimo prekės brangesnės nei trumpalaikio naudojimo prekės. Vartotojai ilgiau svarsto, ar jas pirkti. Svarbus rėmimo elementas yra asmeniškas pardavimas (atsakoma į pirkėjų klausimus, atsižvelgiama į jų pageidavimus).

Pagal paskirtį prekės skirstomos į asmeninio ir gamybinio naudojimo prekes.

Asmeninio naudojimo prekės – tai prekės, skirtos asmeniniams ar namų ūkio nekomerciniams poreikiams tenkinti.

Gamybinio naudojimo prekės – tai prekės, skirtos įmonėms ir organizacijoms, kurios jas naudos savo tolesnėje veikloje.

Kai kurios prekės gali būti ir asmeninio, ir gamybinio naudojimo. Pavyzdžiui, kompiuteris namie bus asmeninio, o darbovietėje – gamybinio naudojimo prekė.

Kasdieninės paklausos prekės – tai prekės, kurias vartotojas dažnai perka nesvarstęs ir kuo mažiau stengdamasis lyginti jas tarpusavyje.
Kasdieninės paklausos prekės dar skirstomos į:

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8

Rašykite komentarą

-->