Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Darbu sauga

Autorius: Eligijus

Kad būtų mažiau nelaimingų atsitikimų, reikia nuolatos tobulinti mašinas, gamybos technologiją, darbo organizavimą. Bet koks darbo proceso tobulinimas susijęs su papildomomis materialinėmis sąnaudomis. Patobulinus darbo procesą bei kitus veiksnius, sumažėja darbuotojų sergamumas, darbo laiko nuostoliai ir išleidžiama mažiau lėšų nedarbingumo lapeliams bei invalidumui apmokėti.

Diegti darbo apsaugą gamyboje yra sudėtinga. Ne visuomet saugus darbas suderinamas su gamybinio plano vykdymu. Kartais didesnių gamybos rodiklių siekiama ir rizikuojant darbuotojo sveikata, tačiau ir čia jo energija turi būti eikvojama racionaliai. Didinant darbo našumą, reikia kuo mažiau apkrauti ir varginti darbuotojo nervus bei raumenis. Darbo vieta turi būti sutvarkyta taip, kad nekiltų gaisras, kad nebūtų teršiama aplinka (oras, dirva, vanduo). Tai galima pasiekti tik taikant kompleksines priemones – psichofiziologines, technines ir organizacines.

Psichofiziologinėmis priemonėmis stengiamasi pritaikyti mašinas (įrengimus) žmogui. Pats gamybos procesas, aplinka, įrengimai veikia visus dirbančio žmogaus pojūčius, psichiką. Estetinė reakcija skatina nervų sistemos veiklą. Teigiami estetikos stimulai (forma, spalva, interjeras) maloniai nuteikia žmogų, padidina orientaciją, pagerina savijautą. Teigiamos emocijos žadina pasitenkinimo darbu jausmą, darbuotojas ne taip greit pavargsta, greičiau pailsi. Grasiomis spalvomis išdažytos pavojingos vietos sukuria savotišką „psichologinį barjerą“.

Techninių darbo apsaugos priemonių tikslas – iki minimumo sumažinti pavojingas ir kenksmingas vietas gamyboje ir apsaugoti darbuotoją nuo varginančių veiksnių. Nuo sunkaus, įtempto darbo žmogus greit pavargsta, o tada dažniau rizikuoja ir pažeidžia saugaus darbo reikalavimus.

Mašinos, technologiniai procesai ir įvairūs įrengimai projektuojami visų pirma pagal ekonomikos reikalavimus, patikimumą, ilgaamžiškumą, standartizaciją, techninę estetiką ir inžinerinę psichologiją. Nors darbo apsaugai skiriama daug dėmesio, visiškai saugių mašinų gaminti dažniausiai ekonomiškai neapsimoka. Nes, ta pati mašina vienam gali būti saugi, kitam pavojinga. Tai priklauso ir nuo darbuotojo individualių sugebėjimų bei darbo organizavimo.

Vertinant mašinas, įrengimus ar atskirus technologinius procesus saugaus darbo požiūriu, pirmiausia reikia nustatyti pavojingus, kenksmingus bei darbuotoją varginančius veiksnius, įvertinti darbuotojo kūno padėtį, valdymo įtaisų skaičių, jų išdėstymo patogumą, kiek jėgos reikia jiems valdyti, meteorologines sąlygas, triukšmą, virpesius, apšvietimą, pavojingas zonas ir jų apsaugą. Gamybinis įrengimas (mašina) turi būti saugus eksploatuojant, remontuojant, transportuojant, laikant, naudojant jį visą ar dalimis. Jis neturi teršti dirvos, vandens, oro, sukelti gaisro.

Kenksmingus veiksnius (šalčio, karščio, drėgmės, dujų, dulkių, triukšmo, virpesių, spinduliavimo, statinės elektros, nervinės įtampos, greičio apkrovos, betikslio energijos eikvojimo, nepatogios kūno padėties), papildomai varginančius žmogų ir žalojančius jo sveikatą atliekant technologinius procesus, mažina ventiliacija, hermetizacija, šildymas, vėsinimas, duslintuvai, garso ir virpesių izoliacija, ekranavimas ir kt.

Mažiausiai pavargstama, kai dirbama sėdint, kaitaliojant darbo metu kūno padėtį.
Monotoniškas darbas vargina. Valdymo įtaisai turi būti lengvai pastebimi, jų skaičius minimalus, bet pakankamas, svarbu juos išdėstyti taip, kad būtų pasiekiami nepersikreipiant ir neeikvojant daug energijos. Mašinų paleidimo įtaisus, kad jie atsitiktinai neįsijungtų, reikia tinkamai apsaugoti. Stabdymo ir išjungimo įtaisai turi būti greit pastebimi ir lengvai pasiekiami iš bet kurios darbo padėties, nekeičiant kūno padėties. Todėl jų negalima įrengti už darbuotojo nugaros. Lengviau išvengti klaidingų veiksmų, kai valdymo įtaisai yra įvairių formų. Fiksatoriai valdymo įtaisuose informuoja, ar įrengimo dalis teisingai įjungta ir neleidžia jai savaime išsijungti. Darbą lengvina valdymo įtaisų stiprintuvai, pavyzdžiui, vairo stiprintuvas galinguose sunkvežimiuose, traktoriuose.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rašykite komentarą

-->