Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Darbo užmokesčio apskaita UAB „x“

Autorius: Rita

TURINYS


ĮVADAS

1. DARBO UŽMOKESČIO SĄVOKA IR STRUKTŪRA………………………………………. 5

2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA………………………………………………………………. 7

2.1. Darbo užmokesčio apskaičiavimo formos…………………………………………………….. 8


2.2. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai…………………… 9

2.3. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis…………………………………………………………………. 11

2.4. Darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės…………………………………………………….. 12

2.4.1. Gyventojų pajamų mokestis………………………………………………. 13

2.4.2. Įmokos socialiniam draudimui……………………………………………. 14

2.4.3. Kiti išskaitymai iš darbo užmokesčio…………………………………….. 16

3. MINIMALUS DARBO UŽMOKESTIS…………………………………………………………… 17

4.UAB „X“ DARBO LAIKO IR DARBO UŽMOKESČIO

APSKAITOS ŽINIARAŠČIŲ PILDYMAS…………………………………………………………. 19

4.1 UAB „X“ darbo laiko apskaita……………………………………………………………………. 19

4.2. UAB „X“ darbo užmokesčio apskaita…………………………………………………………. 20

IŠVADOS

LITERATŪRA

PRIEDAI

ĮVADAS

Rinkos sąlygomis žmogaus darbo jėga yra perkama ir parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, kapitalo savininkas naudoja ją ūkinėje veikloje ir už tai moka samdomajam darbuotojui darbo užmokestį. Kaip ekonominė kategorija darbo užmokestis išreiškia santykius tarp kapitalisto ir samdinio dėl pastorojo darbo jėgos įvertinimo ir apmokėjimo. Darbo užmokestis yra darbo jėgos vertės piniginė išraiška arba jos kaina.

Darbo užmokestis – darbo įvertinimas pinigais, kurį sudaro pareiginė alga, priemokos, priedai ir premijos. Darbo apmokėjimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Darbo apmokėjimo įstatymas, įsigaliojęs nuo 1991 m. vasario l d.

Darbo apmokėjimo įstatymas, kurio privalo laikytis visų nuosavybės formų įmonės, bendrovės, įstaigos ir organizacijos, reglamentuoja dirbančių pagal darbo sutartį darbuotojų užmokestį, kuris priklauso nuo darbuotojo atlikto darbo kiekio ir kokybės bei įmonės veiklos rezultatų. Darbo apmokėjimo įstatymas suteikia teisę darbdaviams nustatyti darbo apmokėjimo sąlygas, profesijų ir pareigų tarifinius kvalifikacinius reikalavimus.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rašykite komentarą

-->