Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Chemijos testas iki 10kl.

Autorius: Sigitas

1) Nemetalų oksidacinės savybės išryškėja reakcijose su:

a) nemetalais ir vandeniliu

+b) metalais ir vandeniliu

c) neišryškėja su niekuo.

2) Kurios iš šių medžiagų yra kovalentinės polinės:

a) H2

+b) HCl

c) O2

3) Poliškumas priklauso nuo:

+a) atomų elektrinio neigiamumo skirtumo

b) protonų elektrinio neigiamumo skirtumo

c) neutronų elektrinio neigiamumo skirtumo

4) Kurios iš šių fizikinių savybių netinka nemetalams:

a) nemetalai yra kietos molekulinės sandaros

b) nemetalai yra dujines medžiagos

+c) nemetalai yra kietos medžiagos

5) Kuri iš šių medžiagų yra chloratinė rugštis:

a) HClO

+b) HClO3

c) HClO4

6) Nemetalų vandenilinių junginių rūgštinės savybės perioduose stiprėja:

+a) iš kairės į dešinę

b) iš dešinės į kairę

c) iš viršaus į apačią

7) Nemetalų junginiai, turintys didžiausią teigiamą oksidacijos laipsnį yra:

+a) tik oksidatoriai

b) tik reduktoriai

c) ir oksidatoriai ir reduktoriai

8) Grupėse elementų oksidacinės ir nemetališkos savybės stiprėja:

a) iš dešinės į kairę

b) iš kairės į dešinę

+c) iš apačios į viršų

9) Nemetalams jungiantis tarpusavyje, oksidatorius yra tas elementas kurio:

+a) elektrinis neigiamumas didesnis

b) elektrinis neigiamumas mažesnis

c) elektrinis teigiamumas didesnis

10) Nemetalų junginiai su metalais yra:

a) kovalentiniai poliniai

b) kovalentiniai nepoliniai

+c) joniniai

Rašykite komentarą

-->