Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Berlyno siena

Autorius: Ingrida

Vakarų Europoje, nuo Šiaurės ir Baltijos jūrų iki žemyno centro ir toliau nusidriekusi Vokietijos valstybė nuėjo ilgą ir sunkų raidos kelią.

Per antrąjį pasaulinį karą Berlynas buvo apsuptas Sovietų. Jų armijai užėmus Berlyną, buvo stengiamasi išvežti įrengimus ir kitus vertingus daiktus. Sovietų karininkas Savikas Vogulovas atsimena apie Berlyno fabrikų ir gamyklų demontavimą 1945 m. gegužės mėn.. Čia atsispindi išvežimo organizavimas: “Gegužės 2 d. kapituliavo Berlynas, o gegužės 4 d. visi užfrontės daliniai, dešimtys tūkstančių repatriantų buvo mesti išmontuoti fabrikų ir dirbtuvių į tas didelio Berlyno zonas, kurios turėjo būti užimtos sąjungininkų kariuomenių. Sovietų zonos vadovaujantys organai karo grobiui tvarkyti iškėlė uždavinį: per trumpiausią laiką išmontuoti viską tose Berlyno zonose, kurios buvo užimtos sąjungininkų kariuomenių. Viską, kas vertinga pakrauti į vagonus, o kas gali laukti, sukoncentruoti mūsų okupacinėje zonoje. Su karštligišku skubėjimu montavo ir vežė viską, kas gali būti sunaudota sovietų ūkyje. Mus ypač jaudino barbariški išmontavimo metodai: tai darė ne specialistai, bet visokiausių profesijų žmonės. Šie žmonės stengėsi daryti viena – nieko nepalikti fabrike ir dirbtuvėje. Nesupakuoti, padriki komplektai buvo draskomi ir mėtomi į įvairius vagonus ir sunkvežimius. Vairuotojui atsisakius krauti daugiau kaip 2 tonas, staklių dalis, esanti virš svorio, buvo atjungiama ir metama į kitą sunkvežimį. Tokio demontavimo rezultatas buvo tas, kad Bresto bazėje buvo suversta tūkstančiai vagonų įvairiausių įrengimų. ”

1949 m. vakarinėse zonose susikūrė Vokietijos Federacinė Respublika, o SSRS okupuotoje zonoje – Vokietijos Demokratinė Respublika. 1948-1949 m. “Berlyno krizė” tapo vienu iš dramatiškiausių šaltojo karo įvykių. Sovietų vadovybės veiksmų analizė ir neseniai pasirodę nauji dokumentai rodo, kad tai buvo kova dėl įtakos sferos išplėtimo. Maskva siekė neleisti susikurti Vakarų Vokietijai ir įtraukti jos į Vakarų bloką.

Berlyno blokada prasidėjo 1948 birželio 24 dieną. Ja buvo siekiama sudaryti tokią situaciją, kad SSRS galėtų vesti derybas iš jėgos pozicijos, ir, jei pasiseks, išstumti Vakarų valstybes iš Berlyno ir įtraukti miestą į savo okupacinę zoną. Stalinas kalbėjo apie du momentus: apie specialią valiutą Berlyne ir apie Londono pasitarimo sprendimus. Jis teigė, kad panaikinus transporto apribojimus, kartu turi būti pakeista speciali valiuta – “markė B”. Bet jis viso to nenorėjo. Sakė, kad atšaukti blokadą galima kad ir rytoj.

1953- iais metais Vakarų Vokietijoje įvyko rinkimai į Bundestagą ir buvo sudaryta koalicinė vyriausybė, į kurią įėjo kelių partijų atstovai. Rytų Vokietijos piliečiai taip pat norėjo surengti laisvus rinkimus, kuriuose galėtų varžytis kelios partijos, tačiau Sovietų Sąjunga to neleido. Dar 1953-iais vokiečių tautos viltys suvienyti valstybę dar labiau sustiprėjo, tačiau tada joms buvo lemta žlugti. 1953 birželio 17-tą Rytų Berlyne, Potsdamo aikštėje, įvyko demonstracija, kurios dalyviai kėlė ekonominius ir politinius reikalavimus. Svarbiausias iš jų buvo laisvi rinkimai į parlamentą. Ši demonstracija buvo išvaikyta sovietų tankų. Po to tapo visiškai aišku, kad Sovietų Sąjunga yra nusistačiusi prieš Vokietijos suvienijimą ir tuo klausimu į kompromisą su kitomis valstybėmis neis.

Puslapiai: 1 2 3 4 5

Rašykite komentarą

-->