Studijoms.lt

Referatai, konspektai

“BALANSAS 2004”

Autorius: Danielius

Pasirinkau šią apskaitos programą, nes mano manymu, ji yra verta dėmesio populiarumo, aptarnavimo ir patogumo. Kaina nėra mažiausia 3000lt (priklausomai nuo pasirinktų modulių), bet įmonei geriau investuoti iš karto daugiau, nei po to mokėti už problemų šalinimą ar naujos sistemos įsigijimą. Be to nereikia mokėti už tai, ko jums nereikia, nes galite patys pasirinkti reikiamus programos modulius.
Sistema “Balansas 2004” – tai apskaitos sistema, apimanti buhalterinę, finansinę ir verslo valdymo apskaitą. Ji turi įprastas grafinės Windows terpės “interfeiso” galimybes, o Kliento/Serverio (Client/Server-SQL) technologija bei tranzakcijų mechanizmas užtikrina duomenų patikimumą ir stabilumą. Sistema “Balansas 2004” pritaikyta Lietuvos vartotojui, yra daugiavartotojiška sistema, tenkinanti įvairaus dydžio kompanijų reikalavimus. Sistema turi modulinę struktūrą, todėl klientas gali įsigyti tik tuos modulius, kurie jam reikalingi ir tik tiek, kiek jų reikia, t.y. rasti sau geriausią ir pigiausią sprendimą.
Sistemoje “Balansas 2004” galima matyti įmonės (visos įmonės, įmonės padalinio, kaštų centro, objekto) balansą iš karto po ūkinės operacijos patvirtinimo. Taip pat vartotojas gali bet kada surasti tą pirminę operaciją, kuri ir suformavo įrašą įmonės balanse (didžiojoje knygoje), t.y. atsekti tiek ūkinės operacijos sąskaitų korespondencijas, tiek ir kokia ūkinė operacija buvo pagrindu tam tikrai korespondencijai.
Sistemoje “Balansas 2004” veikia vieningas sutarčių valdymo mechanizmas, vartotojas gali pats (be programuotojo pagalbos) papildyti ekrano laukus savais laukais, kur būtų vedama papildoma informacija. Sistema suderinama su sistemomis, aptarnaujančiomis kasos aparatus, kompiuterines svarstykles bei P.O.S.-us, turi “pardavimo taškų” modulį, kuris kartu su fiskaliniu bloku bei čekių spausdintuvu gali atlikti kasos aparato funkciją ir visas operacijas eksportuoti į sistemą “Balansas 2004” “Pardavimo taškų” modulis pritaikytas darbui vaistinėse (kompensuojamų vaistų pardavimo ypatumai).
Prie sistemos “Balansas 2004” gali jungtis brūkšninių kodų skaitytuvai, taip pat nešiojami brūkšninių kodų skaitytuvai-kaupikliai.
Sistemoje “Balansas 2004” galima apriboti vartotojo veiksmus, panaudojant lanksčią vardų ir slaptažodžių sistemą bei vidinį administravimą.
Sistemoje “Balansas 2004” yra ataskaitų generatorius, todėl ataskaitas galima nesunkiai kurti arba keisti. Prie ataskaitų galima prijungti papildomas programas ir tuo būdu labai praplėsti ataskaitų bei jose gaunamų duomenų spektrą. Sistema leidžia ataskaitas formuoti į MS Exel formatą (lenteles arba grafikus) bei į MS Word dokumentus.
Darbui tarp nutolusių (nesujungtų lokaliu kompiuteriniu tinklu) darbo vietų ar filialų yra skirtas specialus duomenų (operacijų) apsikeitimo būdas – tarpfilialinis ryšys. Ryšiui panaudotas SQL replikavimo mechanizmas. Daliniam informacijos apsikeitimui galima naudoti sistemos “Balansas 2004” galimybę eksportuoti operacijas į tarpines bylas ir iš jų importuoti operacijas kitoje vietoje.
Sistemoje “Balansas 2004” prekėms galima laisvai pasirinkti keletą matavimo vienetų, t.y. pirkti, parduoti, perduoti galima bet kokiais matavimo vienetais, tarp kurių aprašomi tarpusavio santykiai.

Apie įmonę UAB „Rivilė“
Apskaitos sistemą Balansas 2004 sukūrė UAB Rivilė, ji įkurta 1991 metais. Darbuotojų skaičius 14. Veikla: apskaitos sistemų kūrimas, diegimas, mokymas. Įmonė turi virš 1500 klientų.
Įmonės adresas: Geležinio Vilko g. 5 – 48, LT-2009 Vilnius

– tel. (5) 2653134, 2151379, faks. (5) 2653134
Mokymo centro adresas: Gedimino pr. 24, LT-2000 Vilnius

– tel. (5) 2791683, 2791758, faks. (5) 2791683
Instaliavimo-įdiegimo darbai
“Rivilės” darbuotojai savo klientams instaliuoja savo programinius produktus, apmoko klientus dirbti su jais, pateikia detalią programinių produktų dokumentaciją (F1-Help), padeda klientui tuos programinius produktus įsidiegti. Kadangi visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose “Rivilė” turi savo atstovus, tai tie darbai atliekami greitai ir kokybiškai. Norintiems, galima instaliuoti demonstracines versijas.

Autorinė priežiūra
Autorinė savų programinių produktų priežiūra atliekama pas klientus, su kuriais yra sudarytos aptarnavimo (priežiūros) sutartys. Klientai moka abonementinį mokestį pagal pasirinktą aptarnavimo “planą”, o “Rivilės” darbuotojai, atsižvelgdami į jį, atlieka įvairius aptarnavimo darbus. Klientai gauna programų versijų atnaujinimus, naujas versijas gauna lengvatinėmis sąlygomis. Klientai, kurie nepanoro sudaryti aptarnavimo sutarčių su “Rivile”, nepaliekami likimo valiai, bet jie negali tikėtis tokio operatyvaus aptarnavimo, kaip jas sudarę. Aptarnavimo bei naujų versijų įkainiai taip pat skiriasi.

Konsultacijos
“Rivilė” savų programinių produktų klausimais visada konsultuoja savo klientus telefonu (nemokamai), pas klientą arba “Rivilės” patalpose.

“Rivilės” mokymo centras
“Rivilės” mokymo centras turi Vilniaus m. savivaldybės švietimo skyriaus mokymo licenciją.

“Rivilės” mokymo centre mokoma dirbti su “Rivilės” programomis, vyksta buhalterinės apskaitos pagrindų kursai, seminarai.

Klausytojų patogumui gali būti rytinė arba vakarinė grupės. Klausytojų pageidavimu, jie gali būti aprūpinami viešbučių paslaugomis.

Reikalavimai techninei įrangai
Įranga

Minimum Rekomenduojama

Procesorius: serveriui Pentium 600 MHz arba galingesnis Pentium 4, 1 GHz arba galingesnis, pageidautina keli procesoriai

Procesorius: darbo vietai Pentium 400 MHz arba galingesnis Pentium III 600 MHz arba galingesnis

Procesorius: POS-ui Pentium 400 MHz arba galingesnis Pentium III 400 MHz arba galingesnis

Operatyvinė atmintis: serveriui 128 Mb arba daugiau 256 – 512 Mb arba daugiau

Operatyvinė atmintis: d. vietai 64 Mb arba daugiau 128 Mb arba daugiau

Operatyvinė atmintis:

POS-ui 32 Mb arba daugiau 64 Mb arba daugiau

Serverio diskas IDE SCSI, pageidautina 2 ar daugiau diskų

Serverio disko talpa Priklauso nuo duomenų sk. 10 Gb arba daugiau

Manipuliatorius Pelė Pelė

Monitorius SVGA su 800 x 600 arba didesne skiriamąja geba SVGA su 800 x 600 arba didesne skiriamąja geba

Spausdintuvai Windows aplinkoje suinstaliuoti spausdintuvai Windows aplinkoje suinstaliuoti spausdintuvai. (Pageidautina greitai spausdinantys – rašaliniai, lazeriniai)

Lietuviškumas

Lietuviškų šriftų kodinė lentelė (Lithuanian Baltic) Lietuviškų šriftų kodinė lentelė (Lithuanian Baltic)

Operacinė sistema Windows 95 (Regional Setting – Lithuania, Multilanguage support – Baltic), Internet Explorer 4.5, MDAC 2.1, ODBC DCOM 95. Windows 98, Windows NT 4.0 (Regional Setting – Lithuania, Multilanguage support – Baltic) su Service Pack 4 arba aukštesne versija, Windows 2000 Server arba Profesional

Nuskaitymo įrenginiai Lankstiems 3’5” / 1,44MB diskeliams ir 650MB kompaktiniams diskams nuskaityti Lankstiems 3’5” / 1,44MB diskeliams ir 650MB kompaktiniams diskams nuskaityti
Tai yra nedideli reikalavimai, nes dauguma šiuo metu naudojamų kompiuterių yra žymiai galingesni nei reikalaujama, tad įmonei neteks pirkti naujų kompiuterių specialiai šiai programai.
Balansas 2004″ sistemos moduliai

Branduolys
Modulis skirtas visos sistemos administravimui, parametrų nustatymui, sąrašų, kortelių, normatyvų kūrimui ir tvarkymui. Jis reikalingas kiekvienai darbo vietai, nepriklausomai, kokie kiti moduliai toje darbo vietoje veiks.

Didžioji knyga
Čia fiksuojamos visos ūkinės operacijos į bendrąjį žurnalą – Didžiąją Knygą. Jos pasiskirsto pagal savo pobūdį. Dauguma operacijų persikelia į Didžiąją Knygą iš kitų sistemos “Balansas 2004” modulių (pirkimų, pardavimų, atsiskaitymų, ilgalaikio turto, operacijų su atsargomis, darbo užmokesčio ar transporto). Operacijos taip pat gali būti įvedamos tiesiai į Didžiosios Knygos žurnalus. Tuos žurnalus pagal savo poreikį gali susikurti vartotojas. Didžioji Knyga yra visos sistemos šerdis, nes galutiniame rezultate į jį fiksuojasi buhalterinė operacija iš bet kurios sistemos dalies (modulio). Sistemoje “Balansas 2004” galima matyti įmonės (arba tik konkretaus padalinio, objekto ar kaštų centro) balansą iš karto po ūkinės operacijos patvirtinimo. Taip pat vartotojas gali bet kada surasti tą pirminę operaciją, kuri ir suformavo įrašą įmonės balanse (didžiojoje knygoje), t.y. atsekti tiek ūkinės operacijos sąskaitų korespondencijas, tiek ir kokia ūkinė operacija buvo pagrindu tam tikrai korespondencijai.

Didžiojoje Knygoje galima kopijuoti operacijas, t.y. jas dubliuoti, automatiškai generuoti pasikartojančias operacijas, atlikti atvirkštines arba “storno” operacijas.

Galima operacijas eksportuoti į tarpines bylas arba iš jų importuoti į Didžiosios Knygos operacijas. Vartotojas pats gali nuspręsti kuriuos operacijų laukus nori eksportuoti-importuoti. Operacijų eksportas-importas atitinka standartą.

Didžiojoje Knygoje galima atsispausdinti (ekrane arba popieriuje) visą informaciją apie tas operacijas

Debitorių apskaita
Šiame modulyje apskaitomos pirkėjų skolos pagal pirminius dokumentus. Normatyvinėse klientų kortelėse saugoma visa būtina informacija apie juos. Bet kuriuo metu galima gauti informaciją apie pirkėjų skolas (būklę), jų likučius ir apyvartas. Pirkėjų paieška vykdoma pagal pirkėjo kodą, pavadinimą arba kodo/pavadinimo fragmentą. Tą informaciją galima atsispausdinti (ekrane arba popieriuje) įvairiais pjūviais pagal vartotojo užduotus filtrus. Pirkėjas vienu metu gali būti ir tiekėjas. Tam visai nereikia įvesti papildomos tiekėjo kortelės.

Sistemoje realizuotas lankstus pirkėjų atsiskaitymo terminų apibrėžimas, kuris leidžia nustatyti dienų skaičių, per kurias turi būti atlikti mokėjimai. Čia gali būti įvertintos termininės nuolaidos.

Skolas galima sekti litais ir ta valiuta, kuria jos buvo užfiksuotos. Prireikus, vartotojas gali atlikti pirkėjų skolų perskaičiavimą, atsižvelgiant į valiutų kursus. Sistema pati atliks valiutinių skolų perskaičiavimą ir pagautę arba nuostolį dėl valiutų kursų pasikeitimo užfiksuos skolose ir “Didžiojoje Knygoje”. Bet kuriuo metu galima atsispausdinti (ekrane arba popieriuje) skolas litais ir valiuta.

Pirkėjams galima priskirti sutartis, kuriose galima numatyti mokėjimų atidėjimų terminus, kainas, kurios priskiriamos priklausomai nuo mokėjimų atidėjimų, galima uždrausti viršyti kredito limitą ir pan. Tai vadinama sutarčių su pirkėjais valdymu.

Galima operacijas eksportuoti į tarpines bylas arba iš jų importuoti į Debitorines/Kreditorines operacijas. Vartotojas pats gali nuspręsti kuriuos operacijų laukus nori eksportuoti-importuoti. Operacijų eksportas-importas atitinka standartą.

Kreditorių apskaita
Šiame modulyje apskaitomos skolos tiekėjams pagal pirminius dokumentus. Normatyvinėse klientų kortelėse saugoma visa būtina informacija apie juos. Bet kuriuo metu galima gauti informaciją apie skolas (būklę) tiekėjams, jų likučius ir apyvartas. Tiekėjų paieška vykdoma pagal tiekėjo kodą, pavadinimą arba kodo/pavadinimo fragmentą. Tą informaciją galima atsispausdinti (ekrane arba popieriuje) įvairiais pjūviais pagal vartotojo užduotus filtrus. Tiekėjas vienu metu gali būti ir pirkėjas. Tam visai nereikia įvesti papildomos pirkėjo kortelės.

Sistemoje realizuotas lankstus atsiskaitymo su tiekėjais terminų apibrėžimas, kuris leidžia nustatyti dienų skaičių, per kurias turi būti atlikti mokėjimai. Čia gali būti įvertintos termininės tiekėjų suteiktos nuolaidos.

Skolas galima sekti litais ir ta valiuta, kuria jos buvo užfiksuotos. Prireikus, vartotojas gali atlikti skolų tiekėjams perskaičiavimą, atsižvelgiant į valiutų kursus. Sistema pati atliks valiutinių skolų perskaičiavimą ir pagautę arba nuostolį dėl valiutų kursų pasikeitimo užfiksuos skolose ir “Didžiojoje Knygoje”. Bet kuriuo metu galima atsispausdinti (ekrane arba popieriuje) skolas litais ir valiuta.

Tiekėjams galima priskirti sutartis, jas aprašyti. Sutartyse galima numatyti mokėjimų atidėjimų terminus.

Galima operacijas eksportuoti į tarpines bylas arba iš jų importuoti į Debitorines/Kreditorines operacijas. Vartotojas pats gali nuspręsti kuriuos operacijų laukus nori eksportuoti-importuoti. Operacijų eksportas-importas atitinka standartą.

Atsiskaitymai
Šiame modulyje vykdomi atsiskaitymai su tiekėjais ir pirkėjais pagal dokumentus (važtaraščius, sąskaitas), t.y. vykdomos įplaukos į pinigines sąskaitas (banką, kasą) arba išmokos iš jų. Vykdant atsiskaitymus pagal pirminius dokumentus, automatiškai keičiasi ir tiekėjų/pirkėjų įsiskolinimai. Galimas dalinis arba pilnas apmokėjimas, taip pat išankstinis apmokėjimas. Galima vykdyti debeto pavedimų (mokestinių reikalavimų) apskaitą. Spausdinami mokestiniai pavedimai, pavedimai-reikalavimai, debeto pavedimai (mokestiniai reikalavimai), kasos orderiai. Šiose operacijose dalyvaujančių sąskaitų korespondencijos bus perkeliamos į “Didžiosios Knygos” atsiskaitymų žurnalą. Galima atsispausdinti (ekrane arba popieriuje) įvairias ataskaitas apie pinigines operacijas (įplaukas ir išmokas, tik įplaukas, tik išmokas ir pan.), apie piniginių sąskaitų likučius.

Realizuotas mokėjimo pavedimų eksportas į bankus modeminio ryšio pagalba.

Galima atsiskaitymų operacijas eksportuoti į tarpines bylas arba iš jų importuoti į atsiskaitymų operacijas. Vartotojas pats gali nuspręsti kuriuos operacijų laukus nori eksportuoti-importuoti. Operacijų eksportas-importas atitinka standartą.

Pardavimų apskaita
Šiame modulyje vykdomos pardavimų operacijos. Pardavimų modulis labai glaudžiai susijęs su Pirkėjų, Prekių ir Atsiskaitymų apskaitos moduliais. Galima vykdyti pardavimus, formuoti pardavimų užsakymus, komercinius pasiūlymus, rezervuoti prekes; iš užsakymų, rezervavimų arba pasiūlymų formuoti pardavimų dokumentus. Bet kuriuo metu ir įvairiais pjūviais galima gauti išsamią informaciją apie pardavimus, užsakymus, rezervavimus arba pasiūlymus vartotojo nurodytame laikotarpyje. Visą šią analitiką galima atsispausdinti (ekrane arba popieriuje). Operacijas galima koreguoti, kopijuoti arba keisti (iš vieno tipo į kitą). Pardavimų operacijose dalyvaujančių sąskaitų korespondencijos bus perkeliamos į “Didžiosios Knygos” pardavimų žurnalą. Pardavimų operacijų metu automatiškai skaičiuojamas PVM, galima įtraukti muitus, akcizus, papildomas išlaidas, parduoti paslaugas, suteikti nuolaidas ir pan. Spausdinami pardavimo dokumentai (sąskaitos-faktūros, važtaraščiai, pardavimo grąžinimų PVM sąskaitos-faktūros).

Esant reikalui, galima formuoti ir spausdinti krovinio gabenimo važtaraščius arba sąskaitas – faktūras su krovinio gabenimo važtaraščio rekvizitais.

Kadangi sistema “Balansas 2004” yra suderinama su sistemomis, aptarnaujančiomis kasos aparatus, kompiuterines svarstykles bei “pardavimo taškus” (P.O.S), todėl visi pardavimai, atlikti kasos aparatuose ar “pardavimo taškuose” automatiškai patenka į sistemą “Balansas 2004”.

Pardavimų operacijas galima eksportuoti į tarpines bylas arba iš jų importuoti į pardavimų operacijas. Vartotojas pats gali nuspręsti kuriuos operacijų laukus nori eksportuoti-importuoti. Operacijų eksportas-importas atitinka standartą.

Pirkimų apskaita
Šiame modulyje vykdomos pirkimų operacijos. Pirkimų modulis labai glaudžiai susijęs su Tiekėjų, Prekių ir Atsiskaitymų apskaitos moduliais. Galima vykdyti pirkimus, formuoti pirkimų užsakymus, iš užsakymų formuoti pirkimų dokumentus (vykdyti prekių pajamavimą iš užsakymų). Bet kuriuo metu ir įvairiais pjūviais galima gauti išsamią informaciją apie pirkimus ir užsakymus vartotojo nurodytame laikotarpyje. Visą šią analitiką galima atsispausdinti (ekrane arba popieriuje). Operacijas galima koreguoti, kopijuoti arba keisti (iš vieno tipo į kitą). Pirkimų operacijose dalyvaujančių sąskaitų korespondencijos bus perkeliamos į “Didžiosios Knygos” pirkimų žurnalą. Pirkimų operacijų metu automatiškai skaičiuojamas PVM, galima įtraukti muitus, akcizus, papildomas išlaidas, pirkti paslaugas ir pan. Galima atsispausdinti pirkimo dokumentą (sąskaitą-faktūrą, važtaraštį).

Esant reikalui, darant prekių grąžinimus, galima formuoti ir spausdinti krovinio gabenimo važtaraščius.

Pirkimų operacijas galima eksportuoti į tarpines bylas arba iš jų importuoti į pirkimų operacijas. Vartotojas pats gali nuspręsti kuriuos operacijų laukus nori eksportuoti-importuoti. Operacijų eksportas-importas atitinka standartą.

Sandėlių apskaita. Vidiniai judėjimai
Šiame modulyje apskaitomi prekių (atsargų) likučiai įvairiuose įmonės sandėliuose (padaliniuose), vykdomi vidiniai prekių (atsargų) perdavimai iš vienų padalinių į kitus. Vidinio perdavimo operacijos metu spausdinamas vidinio perdavimo dokumentas. Tiek vidinio perdavimo operacijos metu, tiek ir Pirkimo/Pardavimo operacijų metu prekių likučiai keičiasi automatiškai atitinkamuose padaliniuose. Prekių (atsargų) savikaina skaičiuojama naudojant FIFO arba LIFO metodą. Spausdinama (į ekraną arba popierių) vidinio prekių judėjimo analitika, informacija apie “einamuosius” įmonės arba padalinių likučius, likučius norimai datai, prekių (atsargų) apyvartas. Galimi įvairūs informacijos filtravimai.

Esant reikalui, darant prekių vidinius perdavimus iš vienų padalinių į kitus, galima formuoti ir spausdinti krovinio gabenimo važtaraščius. Jeigu prekių gabenimas užtrunka, sistema pati prekes fiksuoja kaip “prekės kelyje”.

Vidinių judėjimų operacijas galima eksportuoti į tarpines bylas arba iš jų importuoti į vidinių judėjimų operacijas. Vartotojas pats gali nuspręsti kuriuos operacijų laukus nori eksportuoti-importuoti. Operacijų eksportas-importas atitinka standartą.

Ilgalaikio turto apskaita
Šiame modulyje vykdoma ilgalaikio turto ir jo nusidėvėjimo apskaita. Galima atlikti pajamavimo, nusidėvėjimo, vertės keitimo operacijas, vidinio perdavimo iš vieno atsakingo asmens kitam operacijas ir kitas papildomas operacijas su ilgalaikiu turtu. Ilgalaikio turto operacijose dalyvaujančių sąskaitų korespondencijos bus perkeliamos į “Didžiosios Knygos” ilgalaikio turto žurnalą. Apie atliktas operacijas galima gauti informaciją atitinkamų ataskaitų (žiniaraščių) pagalba (ekrane arba popieriuje).

Šis modulis taip pat susijęs su transporto apskaitos moduliu, nes būtent iš šio modulio imamos visos transporto priemonių kortelės. Transporto modulis taip pat atlieka perskaičiuotos informacijos perdavimą į pagrindinius sistemos “Balansas 2004” registrus.

Ilgalaikio turto operacijas galima eksportuoti į tarpines bylas arba iš jų importuoti į ilgalaikio turto operacijas. Vartotojas pats gali nuspręsti kuriuos operacijų laukus nori eksportuoti-importuoti.

Operacijų eksportas-importas atitinka standartą.

Gamyba (komplektavimai, nebaigta gamyba)
Šiame modulyje vykdomos gaminių komplektavimo (surinkimo) iš komplektuojančių komponenčių ar mazgų operacijos, o taip pat išbarstymai (iškomplektavimai). Gaminių sudėtinės komponentės yra aprašomos gaminių specifikacijose (kalkuliacijose). Komponenčių, mazgų ir gaminių tarpusavio panaudojimo gylis neribojamas. Galimas komplektavimo planavimas, nustatant sunaudotinų atsargų poreikį, jų trūkumą. Taip pat galimas prekių (atsargų) nurašymas į buhalterines sąskaitas ir pajamavimas iš jų. Šiame modulyje galima atlikti sandėlių (padalinių) inventorizacijas. Gamybos operacijose dalyvaujančių sąskaitų korespondencijos bus perkeliamos į “Didžiosios Knygos” operacijų su sąskaitomis žurnalą. Spausdinama (į ekraną arba popierių) atitinkama komplektavimo, operacijų su atsargomis ir inventorizacijų analitika. Galimi įvairūs informacijos filtravimai.

Gamybos/atsargų operacijas galima eksportuoti į tarpines bylas arba iš jų importuoti į gamybos/atsargų operacijas. Vartotojas pats gali nuspręsti kuriuos operacijų laukus nori eksportuoti-importuoti. Operacijų eksportas-importas atitinka standartą.

Atlyginimų apskaita
Šis modulis integruotas į apskaitos sistemą “Balansas 2004”. Jame atliekama įmonės darbuotojų darbo užmokesčio apskaita, apimanti savyje ir personalo apskaitos ypatumus. Galima tvarkyti darbuotojų sąrašus, apskaityti tarifinius, laikinius atlyginimus, atlyginimus nuo išdirbio ir kombinuotus. Duomenys yra kaupiami, todėl galima apskaičiuoti įvairiausius mokesčius ir operatyviai parengti atlyginimo mokėjimo lapelius bei žiniaraščius. Naudojant sukauptus duomenis, galima parengti išsamias ataskaitas valdymo aparatui, mokesčių inspekcijai arba socialinio draudimo tarnyboms.

Modulis yra atviras: pakitus įstatymams, atitinkamus pakeitimus modulyje gali atlikti pats apskaitininkas.
Realizuotas darbo laiko apskaitos tabelio pildymas, spausdinimas, darbuotojų atlyginimo skaičiavimas remiantis tabelio informacija. Tabeliai formuojami pagal padalinius, todėl galima fiksuoti informaciją apie darbuotojų darbą keliuose padaliniuose, o taip pat ir objektuose.
Vartotojas gali pats apsirašyti arba keisti priskaitymus, pajamų mokesčio ir kitų atskaitymų lenteles.
Galima apsirašyti ir naudoti daug kintamųjų bei sudėtinių kintamųjų ir formulių, todėl jis tinka apskaityti ir labai sudėtingų įmonių darbuotojų atlyginimus.
Realizuotas paskyrų formavimas, atlyginimų darbuotojams skaičiavimas pagal paskyras.
Realizuotas atostoginių ir nedarbingumo pašalpų skaičiavimas. Čia išspręsta problema dėl priskaitymų už ateinančius laikotarpius padėjimo į ateinančių laikotarpių sąnaudų sąskaitą ir automatinis tos sąskaitos uždarymas ateinančiame mėnesyje.
Galima dirbti pagal kelis kalendorius.
Realizuotas patikimas informacijos kaupimas ir galimybė ją visą gauti už bet kurį laikotarpį.

Modulyje yra ataskaitų generatorius, todėl ataskaitų formos lengvai keičiamos ir kuriamos. Darbo užmokesčio atitinkamos sąskaitų korespondencijos atsispindi “Didžiosios Knygos” darbo užmokesčio žurnale.

Transporto apskaita
Šis modulis integruotas į apskaitos sistemą “Balansas 2004” ir skirtas apskaityti krovinių pervežimo maršrutams, transporto priemonių nusidėvėjimui, kelionės lapams, kuro sunaudojimui ir kitoms papildomoms išlaidoms. Jo pagalba galima fiksuoti maršrutus, reisus, sekti, kokiame maršruto taške transporto priemonė šiuo metu yra, kada ir kur vėl išvyksta, kada pasikrauna, kada vyksta su kroviniu, o kada tuščia ir panašiai.
Čia vedama dvejopa apyskaita – žmogaus ir transporto priemonių:

detali vairuotojų apyskaita (avansai, dienpinigiai, darbo užmokestis, komandiruotės išlaidos, darbai ir pan.), vykstanti reisų metu;

detali transporto priemonių ir priekabų nusidėvėjimo, kuro normų ir kuro sunaudojimo apyskaita.

Transporto operacijų buhalteriniai duomenys patenka į buhalterinės apskaitos sistemos “Balansas 2004” registrus. Vartotojas bet kuriuo metu gali gauti informaciją ekrane arba įvairių ataskaitų forma.

Apskaitoje gali dalyvauti tiek nuosavas transportas tiek samdytas, todėl moduliu gali naudotis tiek autotransporto įmonės, tiek ekspedicinės įmonės.

Transporto modulis turi duomenų ryšį su Europos kelių žemėlapio sistema “MS Route 2000” (Microsoft AutoRoute Express Europe 2000).

Kasos
Šis modulis skirtas ryšiui tarp kompiuterinės apskaitos sistemos “Balansas 2004” ir kasos aparatų. Kasos aparatai turi būti kompiuteriniai , t.y. turi turėti atmintį ir galimybę susijungti su kompiuteriu. Sistemoje “Balansas 2004” užkoduojamos prekės, kuriomis bus prekiaujama per kasos aparatus, nustatomos jų kainos, užduodami svėrimo požymiai, paskirstomos po padalinius (skyrius). Kai viskas paruošta, šio modulio pagalba prekių kodai, pavadinimai ir kainos siunčiami į kasos aparatus. Dabar galima pardavinėti. Pamainos pabaigoje visus pardavimus modulis perduoda į apskaitos sistemą “Balansas 2004”.

Šio modulio pagalba taip pat užsiunčiamos naujos prekės, naujos jų kainos ir mokesčiai.

Iš kasos aparatų į sistemą “Balansas 2004” importuotus pardavimo duomenis galima analizuoti, gaunant pardavimų analizės ataskaitas.

Pardavimo taškai (POS)
Šis modulis, dar kitaip vadinamas POS moduliu, skirtas įmonėms, kurios atlieka pardavimus kompiuterio pagalba, o per fiskalinį bloką ir čekių spausdintuvą pardavimo operacijos fiksuojamos, kaip kasoje. Tai kompiuterio, kuriame instaliuota apskaitos sistemos “Balansas 2004” pardavimo taškų modulis, ir fiskalinio kasos aparato bloko visuma. Pardavimo operacijos nurašo parduodamas prekes nuo sandėlio (skyriaus) realiame laike, t.y. atlikti pardavimų analizę galima bet kuriuo metu, nereikia laukti pardavimų importo į bendrą sistemą, kaip nuo kasų.

Galima spausdinti ne tik kasos čekius, bet ir sąskaitas-faktūras bei krovinių gabenimo važtaraščius.

Pardavimo taškų kompiuteriai, esant reikalui, gali dirbti autonomiškai nuo bendros sistemos ir bendros duomenų bazės, o prireikus, visos operacijos nueksportuojamos į centrinį kompiuterį. Gaunamos pardavimo taškų analitinės ataskaitos.

Pardavimo taškų modulis taip pat pritaikytas ir vaistinių prekybai, t.y. mažmeninei prekybai kompensuojamais vaistais.

Atsiliepimai
Jau naudojantys „Balansas 2004“ klientai yra patenkinti sistema. Vienintelis trūkumas, tai neatnaujintas vartotojo vadovas, kuris reikalingas naujiems klientams. Bet tai nėra didelė problema, kadangi UAB Rivilė apmoko dirbti su programa.

Literatūra
1. UAB Rivilė interneto svetainė www.rivile.lt

2. Balansas 2004 aprašymas.

3. www.goo

Rašykite komentarą

-->