Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Aukštadvario bažnyčia

Autorius: Indrė

Kalbinau Eleonorą ir Juozą Suraučius. Kurie į bažnyčią vaikšto nuo pat mažumės. O į Aukštadvario bažnyčią pradėjo vaikščioti kai atsikėlė 1972m. į Aukštadvarį nuo atgimimo, nes tarybų valdžios metais 1985-1986 m. buvo draudžiama eiti į bažnyčias. E. Suraučienė prisimena, kad po atgimimo keitėsi daug kunigų: Petras Bingelis- Pastatė kleboniją, sutvarkė bažnyčios lubas, nudažė stogą. Jį iškėlė į Stakliškes, o vietoje atkėlė V. Sabaliauską, kuris išdažė visą bažnyčios išorę, sudėjo vienoje bažnyčios pusėje langus, išdažė grindis. Prie jo buvo grąžinti kultūros namai bažnyčiai. Jį iškėlė į Alytų, po jo atkėlė Juozą Kaminską. Jis buvo labai trumpai, jis buvo atleistas iš kunigų. Jį pakeitė Algirdas Jurevičius. Jis atnaujino prie pagrindinio įėjimo į bažnyčią laiptus, pradėjo statyti naują tvorą, įrengė bažnyčioje garso aparatūrą, suderino vargonus. Šis kunigas labai gražiai dainuodavo ir grodavo, suorganizavo bažnytinį mergaičių chorą. Dažnai jis ateidavo į mokyklą ir padėdavo vesti tikybos pamokas. A. Jurevičius išvažiavo studijuoti į Vokietiją. Vietoj jo atkėlė Virginijų Balnį. Jis pradėjo remontuoti kleboniją, tvarkė bažnyčios ir klebonijos aplinką, išnaikino visus krūmus, nupirko žoliapjovę, pertvarkė centrinį šildymą klebonijoje. Jis buvo taip pat neilgai, jį pakeitė iš Kaišiadorių, dabartinis Vytautas Kazimieras Sudavienis. Jis toliau tvėrė tvorą, šventoriuje padarė suolus, pasodino daug medelių šventoriuje ir už jo. Išlygino šventorių ir pasėjo žolę. Išdažė bažnyčios grindis, pakeitė laiptus prie didžiojo altoriaus ir altoriaus viršų padarė ąžuolinį. Jis atnaujino tabernakulį, patvarkė elektrines žvakides, paruošė ąžuolinę medžiagą dievo stalui. Parapijos namuos išdažė grindis, sutvarkė krosnį, kanalizaciją, sutvarkė aplinką. Klebonijoje pakeitė langus plastikiniais, pakeitė duris, sutvarkė centrinio šildymo krosnį. Jis užsibrėžė padaryti dar daug darbų.

Bažnyčioje yra grupelė žmonių kurie padeda tvarkyti aplinką, šventorių, bažnyčios vidų. Bažnyčios vidų tvarko Ona Kristapavičienė. Altoriaus gėles, užsitiesimus ir liturginius rūbus tvarko Danislova Impulienė ir Aniceta Kaliukevičienė. Šventorių prižiūri grupelė gėlininkių Vanda Kavoliūnienė, Vanda Zenkevičienė, Stasė Bratasienič, Eleonora Suraučienė. Labai aktyvi veikėja buvo Aldona Simkevičiūtė.

Kokie dar be mišių vyksta renginiai bažnyčioje?

Daugiausia renginių bažnyčioje vyksta po mišių arba jų metu.

Minima sausio 13-oji, vasario 16-oji, kovo 11-toji.laikomos mišios už Tėvynę, pagerbia sausio 13-osios aukas, kunigas pasako pamokslą, po pamokslo giedamas Lietuvos himnas.

Per Trijų Karalių šventę mokiniai apsirengę karaliais atneša dovanų ir sveikina gimusį Kristų.

Po Šv. Velykų per Atvelykį Caritas, maltietis ir klebonas organizuoja vaikų Velykėles, kurios švenčiamos parapijos namuose. Tai didelė vaikų šventė, nes jei ruošiamasi iš anksto. Vaikai dar prieš šventę mokomi marginti kiaušinius, daryti sausas puokštes ir rišti verbas. O šventės šventės diena organizuojama puokščių ir suvenyrų parodėlė. Išrenkamos gražiausios puokštės ir stipriausias margutis. Vyksta margučių ridenimo varžybos, vaikų pasirodymai. Į šventę ateina Velykė su kiškučiais, atneša vaikams dovanėlių, žaisliukų. Po to visi vaišinasi arbatėle, vaisiais, saldumynais, sumuštiniais.

Puslapiai: 1 2 3

Rašykite komentarą

-->