Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Aritmetiniai ir loginiai kompiuterių veikimo pagrindai

Autorius: Greta

Turinys

1.Aritmetiniai kompiuterio veikimo pagrindai 3

1.1.Dvejetainė, šešioliktainė ir aštuonetainė skaičiavimo sistemos. Aritmetiniai veiksmai 3

1.2.Dešimtainių skaičių atvaizdavimas 5

1 pav. Dešimtainio skaičiaus vazdavimas 5

1.3.Dvejetainių skaičių atvaizdavimas 6

1.4.Dvejetainių skaičių ryšys su dešimtainiais skaičiais 7

1.5.Aštuonetainė skaičiavimo sistema 7

1.6.Šešioliktainė skaičiavimo sistema 7

2.Loginiai kompiuterių veikimo pagrindai 7


2.1.Loginės schemos. Loginiai kompiuterio veikimo pagrindai 7

2.2.Loginės schemos 8

2.3.Logikos dėsniai 9

2.4.Loginė sudėtis 9

2.5.Loginis neigimas 10

2.6.Loginiai reiškiniai 10

2.7.Loginė daugyba 11

1.Aritmetiniai kompiuterio veikimo pagrindai

1.1.Dvejetainė, šešioliktainė ir aštuonetainė skaičiavimo sistemos. Aritmetiniai veiksmai

Mes įpratę prie dešimtainės skaičiavimo sistemos, kurioje vartojama dešimt skaitmenų: 0,1-9. Dešimtainė skaičiavimo sistema yra pozicinė, nes skaitmens vertė priklauso nuo jo vietos (pozicijos) skaičiuje. Pavyzdžiui, skaičių 1949 galima išreikšti tokia suma:

1949 = 1*103 + 9*102 + 4*101 + 9*100

Dėmenyse laipsnio pagrindas, šiuo atveju skaičius 10, vadinamas skaičiavimo sistemos pagrindu. Sumoje pirmojo iš dešinės dėmens pagrindo laipsnis yra mažiausias, todėl šią poziciją (skiltį) vadiname pradine arba nuline. Pozicinė sistema patogi tuo, kad didelius skaičius galima užrašyti pavartojant nedaug skaitmenų. Nepozicinėje skaičiavimo sistemoje kiekvienas simbolis reiškia atitinkamą skaičių nepriklausomai nuo simbolio vietos užraše. Ant namų fasadų, laikrodžių ciferblatuose, knygų skyrių numeracijoje ir dar kai kur pasitaiko romėniškų skaičių. Romėniškoji sistema nėra visai nepozicinė, nes pora simbolių „vienetas prieš dešimtį” reiškia devynis, pora „dešimt prieš penkiasdešimt” reiškia keturiasdešimt ir pan. Tačiau pagrindinis principas yra nepozicinės sistemos, nes vieną simbolį atitinka vienas skaičius: I – vienas, V – penki, X – dešimt, L – penkiasdešimt, C – šimtas, D – penki šimtai, M – tūkstantis.

Romėniškaisiais skaitmenimis užrašyti skaičiai paprastai yra ilgesni už arabiškaisiais skaitmenimis užrašytus. Pvz.:

48 = XLVI1I;

1994 = MCMXCIV.

Dešimtainė pozicinė sistema mums įprasta ir atrodo patogi, bet kompiuteriui yra dar patogesnių. Kompiuterijoje, be dešimtainės, labai populiarios dar trys skaičiavimo sistemos:

– dvejetainė (sistemos pagrindas 2, skaitmenys 0 ir 1);

– aštuonetainė (pagrindas 8, skaitmenys 0,1,…, 7);

– šešioliktainė (pagrindas 16, skaitmenys 0,1,…, 9, A, B, C, D, E, F).

Skaičiavimo sistemos pagrindą rašysime kaip skaičiaus indeksą, pavyzdžiui:

45 8 – aštuonetainis skaičius,

FED1A 16, A9F 16 – šešioliktainiai skaičiai.

Bet kuria sistema užrašyto skaičiaus dešimtainį atitikmenį rasti labai nesunku: reikia užrašyti atitinkamų sandaugų sumą, pavyzdžiui:

10102 = 1*23 + 0*22 + 1*21 + 0*20 = 1010

2458 = 2*82 + 4*81 + 5*80 = 16510

B916 = 11*161 + 9*160 = 18510

Pravartu mintinai išmokti visų keturių sistemų skaitmenų atitikmenis 1lentelė

1lentelė

Dešimtainė Aštuonetainė Šešioliktainė Dvejetainė Dešimtainė Aštuonetainė Šešioliktainė Dvejetainė

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7

Rašykite komentarą

-->