Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Arabų pasaulis

Autorius: Jurgis

Arabų pasaulis V-XIII a.

I. Arabai iki Mahometo (arab. Muchamedas).

1. Dar iki 1000 m. pr. Kr. Arabų pusiasalyje gyvavo karalystės, prekybos miestai.

2. Vyravo prekyba smilkalais, buvo prekybos tarpininkai tarp Azijos ir Afrikos, vertėsi jūreivyste, buvo sukūrę raidinį raštą.

3. Arabijos dykumose gyveno klajokliai beduinai, kurie, susikūrus upių civilizacijos, jas užpuldavo.

4. Eros sandūroje šios gentys sukūrė savo valstybes Sirijoje ir Irake, per kurias ėjo prekybos keliai, prie oazių kurdavosi miestai.

5. Beduinai vertėsi krovinių gabenimu kupranugariais (karavanas) arba plėšikavimu.

II. Islamas.

1. Sirijos ir Irako arabai tapo krikščionimis, o dykumų gyventojai – judaistais.

2. Arabai panoro sujungti arabų tradicijas su tikėjimu į visagalį Dievą.

3. 610 m. urve netoli Mekos pirkliui Mahometui apsireiškė Dievas. Nuo tada jis laikomas pranašu.

4. Tačiau Meka, senosios religijos centras ir prekybos, Mahometo neparėmė. 622 m. jis buvo pakviestas į Mediną – šis išėjimas vadinamas hidžra ir laikomas islamo religijos pradžia (islamas, musulmonas, koranas, mečetė, mula).

5. Korano pagrindinės mintys: tvirtinama, kad valstybė ir religija – neatskiriami, t.y. vienam asmeniui suteikiama religinė ir p. valdžia.

III. Imperijos kūrimasis.

1. Po daugelį metų trukusios kovos Mahometui ir jo šalininkams pavyko užkariauti Meką, jį pripažino daugelis Arabijos pusiasalio genčių, nors sukurta sąjunga buvo silpna.

2. Po pranašo mirties (632 m.) jo įpėdiniai kalifai (Abu Bakras, Omaras ir kiti) užkirto kelią skilimui pradėdami grobikišką politiką.

3. VIII a. arabai užgrobė Artimuosius Rytus, Viduržemio jūros pakrantę ir Centrinę Aziją. Pergalių priežastys:

a) kiekviena gentis sudarė atskirą karinį dalinį – vienybės laidas.

b) Karinė patirtis dykumose, puikūs ir ištvermingi raiteliai bei arkliai.

c) kritę kovoje už islamą patekdavo į rojų – kovose buvo bebaimiai.

d) silpnas pasipriešinimas arabams – Sirija ir Egiptas buvo prispaustas Bizantijos, Viduržemio jūros žydai buvo persekiojami, Persija buvo nusilpusi dėl vidinių nesutarimų. Dėl to daugelyje vietų buvo sutikti kaip išlaisvintojai.

e) be to arabai leido išpažinti krikščionybę bei judaizmą, jei žmonės pripažįsta arabų valdžią ir moka mokesčius.

f) stiprybę užkariavimuose suteikdavo islamas, kuris daugelyje užkariautų kraštų tapdavo vyraujančia religija.

IV. Kalifato klestėjimas (700-900m.).

1. Arabai – geri kariai, bet

blogi valdytojai:

a) užkariautas žemes valdydavo iš garnizonų.

b) provincijas valdė vietiniai nemusulmonai.

c) bet galutinai kalifatą valdo kalifas iš Bagdado.

d) pranašas kalifas virsta neprieinamu vienvaldžiu, kurį supa prabanga, vergai, haremas.

2. Arabų aukštuomenę sudarė pirkliai, valstybę susiejo puikus prekybos kelių tinklas, bankų sistema su

čekiais, gerai sutvarkytas paštas, žvalgyba – pašto viršininkas.

3. Bagdado kalifai IV a. buvo patys turtingiausi, kol vyko užkariavimai, bet vėliau svarbiausias pajamų š šaltinis tapo mokesčiai, kas kėlė gyventojų nepasitikėjimą.

V. Arabų kultūra.

1. Arabų kalba paplito nukariautuose kraštuose, todėl buvo galima sukaupti įvairių kultūrų – graikų, p persų, egiptiečių – patyrimą ir padaryti ją visiems prieinamą:

a) iš kinų išmoko daryti popierių, pristeigė spaustuvių, atsirado turtingų bibliotekų.

Puslapiai: 1 2

Rašykite komentarą

-->