Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Ar mes visatoje esam vieni?

Autorius: Vaidotas

Danguje matomi objektai ir reiškiniai, kurių dažnai nepavyksta paaiškinti žinomais gamtos ir technikos reiškiniais, dažnai siejami su kitų civilizacijų erdvėlaiviais. Daugiausiai matomi mažai kvalifikuotų stebėtojų. Yra daug liudininkų, neva mačiusių NSO( kitaip sakant neatpažintą skraidantį objektą) ir ufonautus iš arti ir turėjusių su jais kalbinių ir fizinių kontaktų. Dauguma yra tik prasimanymai ir apgavystės, sukurtos, kad intriguotų žmones ir priverstų juos tikėt. Bet retkarčiais, galbūt kartą iš penkiasdešimties, pasitaiko reginys, kurio negalima paaiškinti. Tas vienas iš penkiasdešimties daugelį žmonių verčia tikėti, kad į mus iš dangaus žvelgia ne tik nekalti oro balionai, bet ir neatpažinti skraidantys objektai, kurių negalima vadinti nei gamtos ,nei žmogaus sukurtais.Ar tokie dalykai egzistuoja? Mums svarbu žinoti, ar ateiviai egzistuoja, ir išsiaiškinti, ko jie iš mūsų nori. Dauguma įvykių susieja su nežemiškom būtybėm siejasi tik liudininkų pasakojimais, bet ne konkrečiai faktais ar įrodymais, Dažnai įvykiai būna pateikti tokie kokius juos papasakoja. Turime nuspręsti patys kurias faktais tikėti. Žinoma nebent patys būtume matę NSO ir jau tikėtume ,kad mus kažkas stebi, ir tikrai ne žmogus!

Įvairios mūsų planetos gyvybės formos atsirado dėl to, kad tam buvo palankios sąlygos. Jei Žemė būtų mažesnė ,ne tokia masyvi arba gerokai šaltesnė, gyvybės formos skyrusi nuo dabartinių; jei sąlygos būtų nepalankios, išvis nebūtų jokios gyvybės. Jei kur nors aplink panašią į Saulę žvaigždę 150 mln. km. nutolus suktųsi Žemės dydžio ir masės planeta, joje veikiausiai atsirastų gyvybė, panaši į žemiškąją. Vargu ar visos gyvybės formos turi būti panašios į žemiškąsias. Teoriškai nieko nuostabaus, jei kažkur gyvena astronomai su šešiom kojom ir dviem galvom, kvėpuoja grynu metanu arba gali iškęsti -150 C šaltį ar dar didesnį. Negalima kategoriškai teigti, kad egzistuoja kitokios gyvybės formos; reikia surinkti pakankamai daug duomenų ir įrodymų. Nemoksliška galvoti, kad Visata egzistuoja tiktai mums. Saulė yra viena iš 250 milijardų Galaktikos žvaigždžių. Visatoje yra milijardai kitų galaktikų. Jau seniai bandoma įvertinti, kokiame skaičiuje mūsų Galaktikos planetų gali egzistuoti protingos būtybės. Jeigu Visata egzistuoja ne tik mums, tai kam dar? Kas slepiasi už paslaptingų kosmoso šešėlių? Gal mums to nederėtų žinoti?
Pasaulyje vis daugiau žmonių tiki ateiviais iš kitų planetų, kurie pasirodo mūsų padangėse:

Tarptautiniai duomenys teigia:
34% tiki
26% netiki
40% abejoja

Vis daugiau žmonės trokšta žinių ir tiesios, nori sužinoti ko nežino, kas dar nepaaiškinama… Jau XXI amžius mokslo klestėjimo ir tobulėjimo amžius ,naujosios technologijos spartina ir lengvina mūsų gyvenimus, padeda mums geriau pažinti pasaulį. Žmonių išsivystymo lygis kyla ir jų pažinimo ratas plečiasi ir kyla į visatą. Mokslininkai tikina, kad per kokį šimtą metų žmonija įsisavins Saulės sistemą, tarpplanetiniai skrydžiai taps kasdieniu reiškiniu. Po to seks tarpžvaigždinės kelionės. Manoma, kad per milijoną metų žmonija turi palaipsniui kolonizuoti visą Galaktiką. Jeigu kitos civilizacijos vystosi panašiais tempais, jos jau turėjo tą padaryti seniai, nes dauguma jų turi būti pralenkę mūsiškę savo išsivystymu milijonais ar net milijardais metų. Saulės sistemą seniai turi raižyti kitų civilizacijų kosminiai laivai, laikas nuo laiko užsukdami ir į mūsų Žemę. Televizijoje, spaudoje dažnai yra pranešami įvairiausi pranešimai ir atsitikimai susieti su nežemiškomis gyvybės formomis. Yra prirašyta nežmoniškai daug knygų ir sukurta dar daugiau filmų apie tai, kadangi dauguma tai yra tiesiog prasimanymai ,tai kaip reikia atskirti kas yra teisybė, o kas ne…

Vis daugiau atsiranda liudininkų teigiančių, kad juo, neva buvo pagrobė ateiviai, jie matę skraidančias lėkštes ar buvo nustebinti keistų nepaaiškinamų reiškinių. Mano nuomone, tuo negalima tikėti, aš tikiu, kad kažkas yra, kažkas tikrai yra ten, kažkur anapus horizonto… jei tai ir yra, tai ko mes galime tikėtis iš kitų supercivilizacijų? Galbūt žmonija dar per mažai išsivysčiusi, kad galėtų bendrauti su kitų civilizacijų atstovais. Gal mes dar nepasiruošią esame priimti jų? Gal laikas dar ateis? Yra atrasta unikalių kosmoso stebuklų, kurie galėtų būti ženklai žmonijai iš kitų civilizacijų. Vienas iš ženklų galėtų būti Egipto piramidžių mįslė, keistų piešinių javų laukuose fenomenas. Galimas daiktas, kad tai sukūrė ne žmonės, kad tai tam tikri ženklai, užuominos žmonėms… Daugelis žmonių sako „Jeigu pastebima tiek daug NSO ir ateivių nusileidimų, kaip gali būti, kad nėra jokių įrodymų- nei erdvėlaivio liekanų, nei ateivių kūnų žemėje!“ Ufologai ginčijasi, kad yra ir sudužusių erdvėlaivių liekanų.ir žuvusių ateivių kūnų. Problema ta kad, vyriausybė nutylėjo ir slėpė nuo mūsų tiesą. Žymiausia katastrofa įvyko 1947 birželio 2 JAV netoli vietovės, vadinamos Rozvelu. Rozvelo avarija paliko didelį pėdsaką ufologijai ir NSO fanatikams. Tada buvo rasti 4 ateivių kūnai. 2 jau buvo mirę, 1 mirė – neišgyveno kurį laiką po avarijos, dar 1 buvo gyvas, per kurį buvo galima gauti informacijos. Erdvėlaivio nuolaužas išsivežė JAV karinės oro pajėgos, ir buvo liepta visiems tylėti apie šį fenomeną, Nuo to laiko ,kai pirmą kartą kilo šurmulys dėl skraidančiosios lėkštės pasirodymo 1947 metais ,sklinda gandai ,kad NSO dužta, o JAV vyriausybė saugo liekanas. Kai kurie urologai tvirtina ,kad ateivių lakūnai dar gyvi. Nuo tad pranešimai apie sudužusius NSO plūsta iš viso pasaulio.Ar mes visatoje vieni ? daugelį metų mokslininkai tvirtino, kad greičiausiai taip. Bet 1996 metų rugsėjį po galingu mikroskopu buvo ištirtas meteoritas iš Marso ir buvo rasta mažyčių organizmų fosilijų. Prieš milijardus metų Marse egzistavo primityviausia gyvybės forma. Tai buvo pavadinta svarbiausiu šimtmečio moksliniu atradimu. Po to, praėjus vos savaitei ,vieno iš Jupiterio palydovo nuotraukos parodė, kad jame yra gilių vandenynų kuriuose gali egzistuoti gyvybė. Tie kurie netikėjo,dabar tiki ,kad-kitose planetose gyvybė įmanoma.

Gal visa tai tik prasimanymai, gal kažkieno pokštai, o gal gryna tiesa? Gal atėjūnai iš kitų pasaulių stebi mus, kai mes net to nenumanom. Kažkas yra už mūsų žinojimo ribų! Turi būti! Deja, klausimų iškyla daug daugiau nei atsakymų. Niekas nežino tiesos, niekas negali pasakyti to ko net negali įsivaizduoti, Galbūt taip lemta, galbūt mes tiesos niekada ir nesužinosime. Kol kas lieka tik abejotinos spėlionės. Taip amžinai nesitęs… Nes mes esame Žvaigždžių vaikai, kartu su jom paveldėję nenuvaldomą svetimų pasaulių ilgesį. Jis slypi giliai mūsų širdyse, o sykį pažadintas nebeleidžia nurimti ir nenumaldomai veda ieškojimų keliu. Na, o kas ieško tas būtinai randa, vieniem tai –atsakymai į konkrečius klausimus „kaip“ ir „kodėl“, kitam –gyvenimo prasmė ir amžinybės viltis.

Rašykite komentarą

-->