Studijoms.lt

Referatai, konspektai

referatas

Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas

Kategorija: Apskaita, referatas |

Pagrindinis požymis, pagal kuri turtas skirstomas i trumpalaiki ir ilgalaiki yra jo sunaudojimas per tam tikra laikotarpi – laikotarpi, per kuri uždirbamas pelnas. Jei turtas per viena ataskaitini laikotarpi visiškai sunaudojamas, jis laikomas trumpalaikiu, o jai visas nesunaudojamas – ilgalaikiu turtu.

Skaityti visą »

Dvejybinio įrašo atsiradimo apskaitoje reikšmė. Buhalterinės apskaitos sąskaitos

Kategorija: Apskaita, referatas |

Žmonės visuomet skaičiuodavo, tačiau apskaita, kaip ją dabar suvokiame, atsirado daugiau kaip prieš tūkstantmetį pr. m. e..Tai sąlygojo žmonių poreikis žinoti, kiek mokėjo šį darbą, vadino raštininkais, iždininkais, ekonomais, ūkvaizdžiais, sąskaitininkais.

Skaityti visą »

Įmonės įsipareigojimų apskaita

Kategorija: Apskaita, referatas |

Apskaitos dokumentai – informacijos apie įmonės valdomo turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų kitimą šaltinis. Todėl, įvykdžius bet kokią ūkinę operaciją ar savaime atsitikus įvykiui (pvz., gaisrui), būtina surašyti atitinkamą apskaitos dokumentą ir jame trumpai apibūdinti atliktą operaciją (įvykį).

Skaityti visą »

Finansinės atskaitomybės sudėtis

Kategorija: Apskaita, referatas |

Įvadas
Finansinės atskaitomybės samprata
Pagrindiniai finansinės atskaitomybės reikalavimai
Finansinių ataskaitų elementai
Balansas
Pagrindiniai reikalavimai balansui
Pelno (nuostolių) ataskaita
Pagrindiniai reikalavimai pelno (nuostolių)

Skaityti visą »
Puslapiai:«12345