Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Antrinės rinkos

Autorius: Tomas

Turinys


1. Rinkos prekybos sistema arba vieta 3

1.1. Biržos 3

1.2. Užbiržinė rinka 4

1.3. Nepriklausomos elektroninės prekybos sistemos 4

2. Užsakymų tipai 5

2.1. Rinkos užsakymai 5

2.2. Limituoti užsakymai 5

2.3. Stop – užsakymas 5

2.4. Stop-limituotas užsakymas 5

2.5. Sąlyginai-rinkos užsakymas 6

2.6. Užsakymai su nustatytu išleidimo į rinką laiku 6


2.7. Užsakymai, priklausantys nuo dydžio 6

3. “Trumpas” pardavimas 7

3.1. “Trumpo” pardavimo apribojimai 7

4. Sandoriai su atsarga 7

4.1. Paskolos iki pareikalavimo norma 7

4.2. Reikalavimai sandoriams su atsarga 7

5. Dylerio, kaip market-meikerio vaidmuo užbiržinėje rinkoje 8

5.1. Dylerio sąnaudos 8

5.2. Dylerio vaidmuo užbiržinėje rinkoje 8

5.3. Nacionalinė rinkos sistema 9

6. Instituciniai investuotojai paprastųjų akcijų rinkoje 10

6.1. Prekyba akcijų blokais 10

6.2. Programinė prekyba 10

7. Fondų indeksai 12

8. Kitų šalių akcijų rinkos 13

8.1. Tarptautiniai akcijų indeksai 13

8.2. Tarptautinių investicijų priežastys 14

Literatūra 15

1. Rinkos prekybos sistema arba vieta


Jungtinėse Amerikos Valstijose antrinė prekyba akcijomis ir

obligacijomis vyksta taip vadinamose rinkos prekybos sistemose, arba

vietose (locations), kurioms priskiriama: pirmaujančios nacionalinės

biržos, regioninės biržos, užbiržinė rinka, nepriklausomos elektroninės

prekybos sistemos. Nežiūrint į tai, kad prekyba obligacijomis vyksta

biržoje, jų aktyvumas nežymus, palyginti su prekybos apimtim užbiržinėse

rinkose.

Rinkos prekybos sistemų esmė yra brokerių ir dylerių darbas. Brokeris

(broker) – tai investuotojo, pageidaujančio dalyvauti prekyboje, agentas,

kuris neperka ir neparduoda asmeninius vertybinius popierius. Dyleris

(dealer), priešingai, noriai ir aktyviai perka arba parduoda juos (t.y.

didina ar mažina savo pozicijas esamuose akyvuose). Tam tikru momentu

dyleriai pareiškia apie savo ketinimą pirkti aktyvą paklausos kaina (bid

price) arba parduoti jį didesne už siūlomą kaina (ask price; offer price).

1. Biržos

Biržos (stock exchanges) – tai juridiniai asmenys, kurių veiklą

reguliuoja Vertybinių popierių ir biržų Komisija (Securities and Exchange

Commission (SEC).Biržos nariai naudoja bendrus resursus sandoriams tam

tikromis paprastosiomis akcijomis. Akcijos, dalyvaujančios biržoje,

vadinamos kotiruojamomis akcijomis (listed stocks). Tokiu būdu terminas

“pirma rinka” taikomas kotiruojamųjų akcijų prekybai biržos salėje. Tam,

kad akcijos pasidarytų kotiruojamomis, kompanija turi pateikti pareiškimą

ir užtikrinti visų reikalavimų, keliamų toje biržoje, kurioje planuojama

prekyba, įvykdymą.

Teisę prekiauti akcijomis biržos salėje gali gauti firmos arba

fiziniai asmenys, kurie nusiperka vietą (seat) biržoje.Tokiu būdu jie tampa

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rašykite komentarą

-->