Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Antikinė literatūra

Autorius: Darius

Archainiu laikotarpiu buvo sukurta daug dainų, kurios pasakojo apie senovės didvyrius ir jų žygius. Tos dainos buvo jungiamos į didesnius vienetus — poemas. Sis literatūrinis žanras buvo vadinamas herojiniu epu. Be herojinių,buvo sukurta ir didaktinių poemų. VII—VI a. pr. m. e. užsimezga ir išauga kitas literatūrinis žanras — lyrika. Joje atsispindėjo besikuriančių miestų reikalai, klasių kovos, atskirų asmenų išgyvenimai. II. Atikiniu (Atiką — šalis vidurinėje Graikijoje, žymiausias jos miestas Atėnai) laikotarpiu, t. y. V—IV a. pr. m. e., suklesti graikų vergoviniai miestai valstybės, ypač Atėnai. Literatūroje pasirodo naujas žanras — drama (tragedija ir komedija). Užsimezga ir prozos žanrai: novelės, istoriniai kūriniai, filosofiniai dialogai ir kalbos, kuriose rašytojai stengiasi parodyti savo sugebėjimą dailiai ir, įtikinamai kalbėti. III. Helenistiniu laikotarpiu, t. y. nuo IV a. iki I a. pr. m. e., graikų kultūra labai išplinta, apima didžiulius plotus nuo Graikijos iki Indijos. Išauga nauji kultūros centrai. Susikuria daugybė helenistinių (t. y. sugraikintų) monarchijų. Suklesti nauji literatūros žanrai, atsiskiria mokslinė literatūra. IV. Romėnišku laikotarpiu Graikija ir daugelis helenistinių valstybių pateko į romėnų valdžią, įėjo į Romos imperijos sudėtį. Šiuo laikotarpiu literatūroje vyravo proza. HOMERO POEMOS Seniausi graikų literatūriniai paminklai yra dvi didžiulės poemos „Iliada” ir „Odisėja”. Šių kūrinių siužetai paimti iš senosios graikų mitologijos — pasakojimų apie Trojos karą. Poemų autorius, graikų įsitikinimu, buvęs aklas dainius Homeras. XIX ir XX a. archeologai įrodė, kad tuose pasakojimuose, be fantastinių dalykų, atsispindi ir istorinė tikrovė. Graikijoje, Kretoje ir Egėjo jūros salose jie rado liekanas miestų, klestėjusių net III—II tūkstantmetyje pr. m. e. Tuo pačiu metu Mažosios Azijos vakariniuose pakraščiuose klestėjo Trojos, arba Iliono, miestas. Prieš jį Balkanų graikai achajai, arba danajai, antrojo tūkstantmečio pabaigoje surengė žygį, kuris ir minimas Homero poemose. Poemose žmonių veiksmai siejami su dievų pasauliu, t. y. istorija jungiama su mitologija. Mitai apie Trojos karą. Mitai pasakojo, kad į deivės Tetidės ir mirtingojo Pelėjo vestuves susirinkę visi dievai ir deivės, tiktai nesantaikos deivė Eridė nebuvusi pakviesta. Įsižeidusi deivė nutarusi keršyti, pasėti nesantaiką tarp dievų. Ji įritinusi į puotaujančių deivių tarpą aukso obuolį su užrašu „Gražiausiajai”. Trys įžymiausios deivės — Hera, Atėnė ir Afroditė — susiginčijusios dėl jo. Kiekviena troško gauti obuolį ir tapti pripažinta gražuole. Dzeuso patartos, jos kreipėsi į Trojos karalaitį Parį, prašydamos išspręsti ginčą. Paris priteisęs obuolį Afroditei, kuri už tai pažadėjo jam gražiausią moterį. Kad įvykdytų savo pažadą, Afroditė Trojos karalaitį nuvedė į Spartą. Čia jis ir prisiviliojo Heleną, Spartos karaliaus Menelajo žmoną, gražiausią moterį pasaulyje. Keršydami už padarytą skriaudą, Menelajas ir jo brolis Agamemnonas sutelkė didžiulę kariuomenę ir patraukė prie Trojos, bet miesto paimti neįstengė. Apsiaustis užtruko net 10 metų. „Iliados” ir Odisėjos” autorius visų minėtųjų įvykių nepasakoja. Matyti, mitas Homero klausytojams buvo gerai žinomas. „Iliados” turinys „Iliados” turinys yra žymiai siauresnis už poemos pavadinimą •• poetas pasakoja ne apie visą karą, o tik vieną jo epizodą. Savo temą poetas nusako pirmose poemos eilutėse: Pyktį, dievaite, dabar tu Achilo Pelido giedoki, Baisią rūstybę, kur suteikė skausmo achajams be galo. Ko pradėjo pykti Achilas? Poetas nuosekliai atskleidžia klausytojams visą padėtį.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rašykite komentarą

-->