Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Antano Baranausko gyvenimas

Autorius: Rita

ANTANAS BARANAUSKAS (1835-1902 m.) gimė Anykščiuose sausio 17 d. Poetas, kalbininkas, kataliku bažnyčios veikėjas. Pirmasis, kuris atskleidė lietuviu kalbos groži ir galimybes.

1835 m. jis baigę Rumšiškių raštininku mokykla, iki 1856 m. raštininkavo Vainute. Raseiniuose, Sedoje, Skuode. Telšiu gimnazijoje įsigijęs 4 klasių baigimo pažymėjimą, toliau mokęsi Varnių kunigu seminarijoje. 1862 m. baigė Peterburgo dvasine akademija. Iki 1864 m. studijavo Miuncheno, Romos, Leveno universitetuose. 1866-1884 m. Kauno kunigu seminarijos profesorius. Svarbiausius poezijos kurinius paraše 1857-1863 m. Reikšmingiausias kūrinys – romantine poema „Anykščių šilelis“, kuriame apdainuojama gimtojo krašto gamta, idealizuojama Lietuvos senove, kaip kontrastas jo laikotarpio realijomis atskleidžiamas gamtos ir žmogaus dvasinis ryšys, protestuojama prieš tautini lietuviu tautos engimą. Šita poema – pirmas didelis lietuviu literatūros kūrinys, pagristas lyrinio įsijautimo ir išgyvenimo poetika, turis ryškias potekstes ir daugiaprasmiškumo perspektyvas; jai būdinga gyva, vaizdinga kalba, intonacinis išraiškingumas, gausus tautosakos elementai. Poemoje „Kelione Petaburkan“ (1859 m.) A. Baranauskas pirmasis lietuviu poezijoje išreiškė lietuviu tautos protestą prieš carine nacionalines priespaudos politika, pranašavo caro imperijos žlugimą; joje yra religinio fanatizmo, nacionalistiniu nuotaiku. Šiai poemai, poeto kuriniams „Pasikalbėjimas giesminyko su Lietuva“, „Dievo rykšte ir malone“ būdingas idėjinis ir meninis nelygumas. Eilėraštyje „Ko gi skaudžia man širdele“ išryškinama meile tėvynei, sielvartaujama dėl nepavykusio 1863 m. sukilimo dalyviu kančių.

A. Baranauskas daug nusipelnė lietuviu dialektologijai: sudarė pirmąją lietuviu kalbos tarmių klasifikacija („Pastabos apie lietuviu kalba ir žodyną“), sukaupė tarmines medžiagos, išvertė i lietuviu kalba Augusto Šleicherio lietuviu kalbos gramatika ir jos pagrindu paraše gramatika „Kalbamokslis lietuviškos kalbos“, sukūrė kalbos terminu ir originalia rašyba, paremta kalbos garsu kilmes principu. Kaip matematikas mėgėjas tyre pirminiu skaičių savybes. Anykščiuose veikia A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus įkurtas 1962 m. 1985 m. Anykščiuose pastatytas poeto biustas (skulptorius Arūnas Kynas). Lietuvai atkūrus nepriklausomybe, Anykščiuose, ant upes kramto, suformuota graži aikšte ir čia pastatytas paminklas A. Baranauskui (skulptorius Arūnas Sakalauskas).

Rašykite komentarą

-->