Studijoms.lt

Referatai, konspektai

Analoginiai įtaisai

Autorius: Saulė

Skaičiuojamojo-paaiškinamojo rašto turinys
1. Įvadas

2. Apytikrė stiprintuvo skaičiuotė ir elementinės bazės parinkimas

3. Struktūrinės ir principinės schemos sudarymas

4. Pilna principinės schemos skaičiuotė bei elementų parinkimas, prisilaikant standarto

5. ADCH skaičiuotė

6. Stiprintuvo konstrukcijos aprašymas

7. Ekvivalentinė schema

8. Užduotyje nurodytų ir apskaičiuotų stiprintuvo parametrų ir charakteristikų palyginimas

9. Detalių specifikacija

10. Naudotos literatūros sąrašas

11. Turinys

Įvadas

Projekto tema: Garsinio dažnio betransformatorinis galios stiprintuvas

Projekto užduotis Nr. 10 duomenys: stiprinamų dažnių juosta [pic]=190 Hz –6,5 kHz ; leistinas tiesinių iškraipymų koeficientas [pic]; netiesinių iškraipymų koeficientas [pic] % ; (signalo šaltinio) įėjimo įtampa es=[pic] = 190 mV ; išėjimo galia Piš=2,1 W ; stiprintuvo įėjimo varža Rin(1,0 k( ; apkrova Ra=6 ( ; signalo šaltinio vidaus varža Rš= 1,0 k(Be transformatoriai galios stiprintuvai naudojami įvairiuose radiotechniniuose įrenginiuose garsinio dažnio signalams stiprinti (dažnių juosta nuo 5 Hz iki 80 kHz, nominali išėjimo galia iki 200 W ). Lyginant su transformatoriniais galios stiprintuvais, BGS turi nemažai pranašumų: jiems ne reikalingas išėjimo transformatorius, todėl sumažėja stiprintuvo matmenys, masė , dažniniai iškraipymai . Be to , tokie stiprintuvai ekonomiškesni ir pigesni. Jų išėjimo varža artima apkrovai, todėl nereikia papildomai suderinti varžų. Jie turi didesnį naudingumo koeficientą, ši stiprintuvą galima pagaminti kaip mikroschema.

Skaičiuojant stiprintuvą pirmiausiai parenkama stiprintuvo schema ir tranzistorių tipai, apskaičiuojami visi schemos elementai, stiprintuvo įėjimo varža ir įtampa. Skaičiuojant tranzistorinės pakopas, būtina atkreipti dėmėsi į tai, kad tranzistorių parametrų, ypač srovės stiprinimo koeficiento sklaida labai didelė. Labai tiksliai apskaičiuoti schemos elementus nebūtina, nes svarbiausi schemos elementai , ypač grįžtamojo ryšio grandinėse , parenkami derinant stiprintuvą. BGS schemų dabar yra labai įvairių. Jos turi skirtingas įėjimo, tarpines bei galines pakopas.

BGS galėsime sugrupuoti taip:
-stiprintuvai su komplementiniais tranzistoriais
-stiprintuvai su sudėtiniais komplementiniais tranzistoriais
-stiprintuvai su sudėtiniais kvazikomplementiniais tranzistoriais.

Apytikrė stiprintuvo skaičiuotė ir elementinės bazės parinkimas
Maitinimo šaltinio skaičiuotė

Betransformatorinio stiprintuvo maitinimo įtampa E, apkrovoje Ra išsiskirianti galia Pa yra tiesiogiai susijusios priklausomybe P=ξ2E2/8∙Ra (1)

Čia ξ – įtampos panaudojimo koeficientas

ξ=2∙Ukmax/E≈2∙Uamax/E (2)

čia Uamax – įtampos apkrovoje amplitudė kai Pa ir Ra yra žinomos, pakopos maitinimo įtampa apskaičiuojama remiantis (1). Emiterio grandinėse yra stabilizuojantieji rezistoriai R9=R10; patartina parinkti R9=R10=0,05Ra ir ξ≈0,95 ,tada R9=R10=0,05∙6=0,3

šiuo atveju apytikslė formulė bus

E≈[pic] , ir E≈11,25 V

Galinės pakopos kolektorinės grandinės skaičiuotė

Laikoma kad ξ=1.Tuomet remiantis (2) išraiška, emiterio įtampa

Ukmax3≈Uamax≈E/2 Ukmax3≈11,25/2≈5,6 V

Maksimali įtampa tarp kolektoriaus ir emiterio

Ukemax3≈E Ukemax3≈11,25 V

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6

Rašykite komentarą

-->