Studijoms.lt

Referatai, konspektai

AB SEB Vilniaus banko analizė

Autorius: Steponas

RAŠTO DARBAS

AB SEB Vilniaus banko analizė
KLAIPĖDA, 2006 m.

Apie Seb Vilniaus banką

1990 m. buvo įregistruotas komercinis Spaudos bankas, kurio pavadinimas vėliau pakeistas į AB Vilniaus banko. SEB yra Šiaurės Europos finansų įmonių grupė, veikianti Skandinavijos šalyse, Vokietijoje, Baltijos valstybėse, Lenkijoje ir Ukrainoje. SEB yra įmonių, institucijų ir privačių asmenų finansų partnerė. Jos veiklos sritys yra mažmeninė, asmeninė, verslo ir investicinė bankininkystė, investicijų valdymas, gyvybės draudimas.

Banko tipas:

Seb Vilniaus bankas yra akcinė bendrovė. Vilniaus bankas tapo SEB grupės nariu, SEB įsigijus 97,9 proc. Vilniaus banko akcijų. SEB akcijos kotiruojamos Stokholmo akcijų biržoje. AB yra ribotos turtinės atsakomybės įmonės, turinčios JA teises. Jų kapitalas yra padalytas į akcijas. Bendrovės akcininkai yra jos kolektyviniai savininkai. Akcininkai neatsako savo turtu už bendrovės prievoles kreditoriams. Akcininkais gali būti FA, JA ir valstybė, kuriai atstovauja atitinkamas valstybės organas. Atviros akcinės bendrovės akcininkų skaičius yra neribojamas ir akcijos gali būti platinamos viešai ir parduodamos biržoje. Akcinės bendrovės pelnas yra naudojamas bendrovės veiklai plėtoti, valdytojams premijuoti, dividentams mokėti ir kt. tikslams. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas sudaromas iš akcijų emisijos kainos ir bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susidaro platinant išleistas obligacijas, imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų.

Misija

SEB grupės, kuriai priklauso SEB Vilniaus bankas, misija – teikti konsultacijas finansų klausimais ir valdyti finansų riziką bei operacijas verslo ir privatiems klientams,

sukuriant realų klientų pasitenkinimą,

užtikrinant konkurencingą grąžą akcininkams,

užsitarnaujant gerų piliečių vardą visuomenėje.

Šių tikslų siekiame padedami motyvuotų darbuotojų ir įvairias SEB veiklas plėtojančių padalinių bendradarbiavimo.

SEB grupės vizija – tai siekis tapti pirmaujančiu Šiaurės Europos banku ir savo veiklą grįsti ilgalaikiais ryšiais su klientais, kompetencija ir elektroninėmis technologijomis.

SEB grupės veiklos strategija – plėtoti tradicines grupės veiklos sritis, išliekant verslo klientų ir finansiškai aktyvių bei reiklių privačių asmenų finansų partneriais, ir įtvirtinti grupės pozicijas rinkoje.

Pirmenybę teikiame šiems siekiams:

• didesnis klientų pasitenkinimas,

• padalinių bendradarbiavimo ir „vieno langelio“ principo stiprinimas,

• efektyvesnis išteklių valdymas.

SEB socialinė atsakomybė

Banko vaidmuo visuomenės gyvenime yra labai svarbus. SEB savo veiklą grindžia pasitikėjimu, ilgalaikiais ryšiais su klientais, darbuotojais ir visa visuomene. Vienas iš pagrindinių SEB tikslų yra būti geru visuomenės nariu tose šalyse, kuriose veikia SEB grupės padaliniai.

SEB pasisako už tvirtus moralinius principus ir vertybes, prisideda prie darnios plėtros procesų, visą savo veiklą grįsdamas pagrindinėmis SEB vertybėmis – tęstinumu, atsakomybe, profesionalumu ir pagarba.

2003 m. gruodį SEB valdyba patvirtino SEB grupės verslo socialinės atsakomybės politiką. SEB socialinė politika reiškia ilgalaikę atsakomybę kasdieninėje veikloje, kuri grindžiama etikos principais, nes visa tai turi tiesioginę įtaką SEB klientų verslui ir darbuotojams, o taip pat atsakomybę visuomenei plačiąja prasme. Be to, socialinė politika reiškia, kad SEB pritaria devyniems JT tarptautinės iniciatyvos –

Puslapiai: 1 2 3

Rašykite komentarą

-->