Studijoms.lt

Referatai, konspektai

1928m. Lietuvos valstybės Konstitucijos ypatybės

Autorius: Deivydas

Turinys

1. Įvadas………………………………………………………………………………………………………………………………..2

2. Konstitucijos atsiradimo aplinkybės……………………………………………………………………………………3


3. 1928m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos bruožai…………………………………………………………………5

3.1 Perversminis konstitucijos pobūdis Jos įžangoje…………………………………………………………………..6

3.2 Dvi tautos atstovybės 1928 m. Konstitucijoje………………………………………………………………………..7

3.3 Prezi¬dento galių išplėtimas bei Seimo konstitucinių funkcijų susiaurinimas 1928m. Valstybės Konstitucijoje………………………………………………………………………………………………………………………….7

3.4 Ministrų Kabineto vaidmuo 1928m konstitucijoje………………………………………………………………..11

3.5 Valstybės Taryba- nauja institucija 1928m Konstitucijoje…………………………………………………….12

4. Konstitucijos nuostatų įgyvendinimas………………………………………………………………………………..13

5. Išvados……………………………………………………………………………………………………………………………..16

6. Literatūra…………………………………………………………………………………………………………………………17

Įvadas

Konstitucija – (lot. constitutio – teisių nustatymas) pagrindinis normatyvinis aktas arba kelių pagrindinių norminių teisės aktų visuma, turinti aukščiausią teisinę galią ir nustatanti šalies politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Teisinis valstybės funkcionavimas, juridinė aukščiausiųjų politinės valdžios organų veikla, betarpiška įstatymų leidyba įmanoma tik priėmus konstituciją, kuri nustato valstybės santvarkos pobūdį, pagrindines institucijas, jų kompetencijas, reguliuoja reikšmingiausius visuomenės gyvenimo, socialinius santykius. Valstybės politinės sistemos veikimas, jos sudėtinių dalių sąveikos galimybės priklauso būtent nuo šio pagrindinio valstybės įstatymo.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rašykite komentarą

-->