Studijoms.lt

Referatai, konspektai

“MOTOROLA” įmonės tarptautinio verslo organizavimo patirties įvertinimas

Autorius: Ingrida

TURINYS

ĮVADAS 3

1. “MOTOROLA” BRUOŽAI IR PRINCIPAI 4

2. “MOTOROLA” KOKYBĖS ĮGYVENDINIMAS 5

3. “MOTOROLA” KOMPANIJOS ISTORIJA 6

3.1. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 3-JAME DEŠIMTMETYJE 7

3.2. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 4-JAME DEŠIMTMETYJE 8

3.3. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 5-JAME DEŠIMTMETYJE 8

3.4. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 6-JAME DEŠIMTMETYJE 10

3.5. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 7-JAME DEŠIMTMETYJE 11


3.6. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 8-JAME DEŠIMTMETYJE 12

3.7. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 9-JAME DEŠIMTMETYJE 13

3.8. SVARBIAUSI „MOTOROLA“ KOMPANIJOS ĮVYKIAI 10-JAME DEŠIMTMETYJE 14

4. KOMPANIJOS SEGMENTAI 17

4.1. PASAULINIS KLIENTŲ APTARNAVIMO OPERACIJŲ SEGMENTAS 17

4.2. INTEGRUOTŲ ELEKTRONINIŲ SISTEMŲ SEGMENTAS 17

4.3. ASMENINIŲ KOMUNIKACIJŲ SEGMENTAS 18

4.4. PUSLAIDININKIŲ PRODUKCIJOS SEGMENTAS 19

4.5. PASAULINIO TELEKOMO SEGMENTAS 20

4.6. KOMERCINĖS, VYRIAUSYBINĖS IR PRAMONĖS SISTEMŲ SEGMENTAS 21

4.7. BENDROSIOS KOMUNIKACIJOS SEGMENTAS 21

4.8. KITA 22

5. APŽVALGA IR PERSPEKTYVOS 23

IŠVADOS 24

LITERATŪROS SĄRAŠAS 25


ĮVADAS

Pastaraisiais dešimtmečiais nuolat auga multinacionalinių kompanijų skaičius bei jų įtaka šalių ekonominiame gyvenime. Šiandien 200 didžiausių pasaulio kompanijų sukuria apie trečdalį pasaulio bendrojo produkto.

“MOTOROLA” yra viena didžiausių multinacionalinių kompanijų pasaulyje. Ji yra viena iš pasaulio lyderių elektronikos ir telekomunikacijų srityse. Šios kompanijos veikla apima šias sritis:

– Bevieliai telefonai (su programine įranga), radijo ir pranešimų siuntimo priemonės ir sistemos, taip pat tinklų ir priėjimo prie Interneto įranga vartotojams, tinklų operatoriams ir privatiems bei valstybiniams ir pramoniniams klientams.

– Sistemos nuo pradžios iki galo pritaikytos interaktyvaus skaitmeninio vaizdo, balso ir didelio greičio duomenų perdavimui operatoriams.

– Integruotos puslaidininkių sistemos tinklų, skaičiavimų, transporto, bevielio ryšio ir skaitmeninių tinklų rinkų klientams.

– Integruotos elektroninės sistemos industrinei, transporto, navigacijos, ryšių ir energijos sistemų rinkoms.

Kompanija „Motorola“ yra globalinė lyderė, kuri tiekia integruotos komunikacijos išradimus ir elektronikos sprendimus. 2000 metų pardavimai siekė 37,6 mlrd. JAV dolerių.

Šiame darbe nagrinėjamas “Motorola” internacionalizacijos procesas, pradedant jos įkūrimu iki šių dienų. Pateikiama kompanijos segmentų apžvalga, kad būtų galima kuo geriau perteikti įmonės daugiametę darbo patirtį.

1. “MOTOROLA” BRUOŽAI IR PRINCIPAI

“Motorola” pasižymi šiais bruožais:

 Stabili finansinė padėtis;

 Ilgametė patirtis;

 Patikimi savininkai ir partneriai;

 Platus telekomunikacijos ir elektronikos gaminių ir paslaugų spektras;

 Integruoti ryšių ir elektronikos sprendimai;

 Platus filialų tinklas;

 Efektyvus klientų aptarnavimas.

“MOTOROLA” kompanijoje laikomasi Verslo Elgesio Kodekso nuostatų. “MOTOROLOS” reputacija etiškiems verslo poelgiams buvo gyvybiškai svarbi nuo pat kompanijos įkūrimo dienos. Pirmasis Verslo Elgesio Kodeksas buvo paruoštas 1970 – aisiais, bet vertybes, kurias jis įkūnijo buvo tos pačios kuriomis vadovavosi ir “MOTOROLOS” įkūrėjas – Paul Galvin. Verslo Elgesio Kodeksas nuolat tobulinamas ir atnaujinamas. Šis kodekso pagrindu 1996 metais inicijuotas Etinio Atsinaujinimo Procesas. “MOTOROLOS” darbuotojai iš viso pasaulio dalyvavo šio Proceso peržiūroje – jų pasišventimo sąžiningumui vardan. Kodeksas yra tik vienas iš kompanijos Etinės Programos dalių,

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rašykite komentarą

-->