Studijoms.lt

Referatai, konspektai

“Kam aš ir kodėl” (pagal J. Marcinkevičiaus drama “Mažvydas”)

Autorius: Diana

“Kam aš ir kodėl” (pagal J.Marcinkevičiaus drama Mažvydas)

“Mažvydas”- antroji Justino Marcinkevičiaus trilogijos dalis. Tai poetine drama, kurios centre- istorinė asmenybe. Veiksmas vyksta XVI a., kai gimė raštija lietuvių kalba.

Pagrindinis herojus- pirmosios lietuviškos knygos kūrėjas. J. Marcinkevičius meniskai interpretuoja Mažvydo biografiją, bet autoriui rūpėjo ne tikslūs gyvenimo faktai, o žmogaus likimas.

Pagrindinis herojaus konfliktas- tai pareigos ir asmeninės laimės nesusiderinamumas. Kiek daug Mažvydas iškentėjo, patyrė skausmo, blaškėsi, kad galėtu įvykdyti savo pareigą tėvinei, tai yra įduoti jai rastą. Kadangi Mažvydas buvo išguitas iš Lietuvos ir gyvena dabar kitoj Nemuno pusėje, be to negali grįžt atgal į Lietuvą, jo sielą kankina jausmas, tai- meilė Tėvinei ir mylimai moteriai, kurios išsižadėjo, kaip ir Lietuvos. Visą gyvenimą Mažvydas nemylėjo nieko labiau už Mariją, bet ir jos meilę paaukojo lietuviškam žodžiui. O dabar jis yra jaučiantis dėl to kaltę, kenčiantis žmogus.

Bet Mažvydas pilnas optimizmo, juk jis turi tikslą, šiame gyvenime- tai rūpestis knyga, rastu, mąstymas apie Lietuvą, noras ją kultūriškai suvienyti, noras aukotis dėl jos.

Mažvydas pasiekia savo tikslą, išleidžia katekizmą ir pradeda mokyti špitolnikus. Be to, pirmasis sudėtas jų žodis yra- Lietuva. Dabar Mažvydas įvykdo savo pareiga Tėvinei ir visai jos žmonijai.

Mažvydas saukia žmonės darbui ir sako iškilmingus žodžius: “ ir atminkite: darbas- kaip malda, kuo nuoširdesnis darbas, tuo brangesnis dangui”. Todėl turėti tikslą savo gyvenime, aukotis dėl kažko, o tada jis negyvens veltui ir bus apdovanotas. Ir žmogus neturi pamiršti: “ Žmogaus kančia yra žmonių kančia… kai skauda piršta- jaučia visas kūnas. Kai kitas alkanas- ir aš nesotus..”- tai yra stengtis gyvenime ne tik dėl savęs, o dėl visos tautos, nes kiekvienas žmogus atsako už visą žmoniją.

Rašykite komentarą

-->